Najnowsze

Wyróżnione

Najsmaczniejsza potrawa z ziemniaka

W dniu 16 września br. w OSP Koziebrody odbył się Festyn „Ziemniak łączy pokolenia”,
zorganizowany przez Klub Seniora w Koziebrodach, w ramach projektu grantowego złożonego do LGD-Przyjazne Mazowsze w konkursie na inicjatywy lokalne „ABC wspólnego działania”. Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Wspólna sprawa”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W imprezie uczestniczyli licznie mieszkańcy gminy, zarówno starsi jak i młodsi, zaproszone Kluby Seniora z Bielska i Drobina, przedstawiciele Urzędu Gminy Raciąż, MCSRiK w Raciążu, Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, miejscowej szkoły podstawowej oraz przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego.


Pani Teresa Dobies, przewodnicząca Klubu Seniora a zarazem jedna z realizatorek projektu,
powitała zebranych gości i zaprosiła do wspólnej zabawy. Wspólnie z koleżankami z zespołu
„Bandoska”, w strojach zakupionych z projektu zaśpiewały kilka piosenek, nawiązujących do życia
codziennego mieszkańców gminy. Następnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu na „Najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka”. Do konkursu zgłosiło się siedem pań, które przyrządziły potrawy na bazie ziemniaków. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli samorządu lokalnego, Miejskiego Centrum Kultury w Raciążu oraz LGD-Przyjazne Mazowsze, oceniała ziemniaczane specjały pod względem estetyki podania, walorów smakowych i zapachowych oraz związków z tradycją kulinarną Mazowsza. Przyznano trzy nagrody główne i cztery wyróżnienia. Po wręczeniu nagród przyszedł czas na zabawę i tańce przy muzyce lokalnego zespołu. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych, wszyscy byli uśmiechnięci i zadowoleni co świadczy o mile
spędzonym sobotnim popołudniu.
Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność