Najnowsze

Wyróżnione

Uwagi dotyczące rozliczenia grantów

Szanowni Państwo realizujący inicjatywy w ramach projektu LGD - Przyjazne Mazowsze pn. Wspólna sprawa

 

 Przypominamy aby dokumenty, które przygotowujecie w celu rozliczenia się z inicjatyw  opatrzeć informacją o pochodzeniu dotacji.

Wzór sprawozdania oraz przykładowy opis faktury znajduje się na stronie www.lgdpm.pl w zakładce Wspólna sprawa, w informacji pt. Dokumenty do pobrania dla realizatorów grantu.

Dokumenty finansowe należy skserować, kopię potwierdzić za zgodność z oryginałem. Oryginały zostają w Państwa Organizacji, nam dostarczacie kopie. W przypadku grup nieformalnych - oryginały przekazywane są do LGD - Przyjazne Mazowsze, a Państwo możecie sobie zostawić kserokopie.

Przypominamy o rozliczeniu wkładu własnego i załączeniu dokumentów wolontarystycznych. Każdy wolontariusz pomagający w realizacji projektów musi podpisać Porozumienie wolontarystyczne i załącznik do porozumienia Oświadczenie wolontariusza,zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.lgdpm.pl w zakładce Wspólna sprawa, w informacji pt. Dokumenty do pobrania dla realizatorów grantu.

Ważna jest też dokumentacja wizualna projektu - prosimy o dołączenie do sprawozdania zdjęć, informacji prasowych, ze stron internetowych, plakatów, ulotek, zaproszeń, gadżetów i innych materiałów. Wskazane jest dostarczenie zdjęć w formie cyfrowej.

Przypominamy również o potrzebie przeprowadzenia ewaluacji projektu.

Zachęcamy do przekazywania nam bieżących informacji z realizacji inicjatyw do zamieszczenia na naszej stronie internetowej i Facebooku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunami projektów.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność