Najnowsze

Wyróżnione

Konkurs dla młodzieży rozstrzygnięty

Zakończył się konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponagimnazjalnych pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”. Ostatnim etapem był przeprowadzony w dniu 30.10.2017 r. testy wiedzy, do którego przystąpiło 53 uczestników reprezentujących 11 szkół z obszarów wiejskich powiatów żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego i płońskiego.

Zawierał on 25 pytań zamkniętych opracowanych na podstawie wcześniej przekazanych materiałów. Tematyka pytań dotyczyła następujących zagadnień: definicji młodzieży na rynku pracy, kluczowych podmiotów instytucjonalnych realizujących działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży, podstawowych form aktywizacji zawodowej, poradnictwa i informacji zawodowej jako instrumentów kształtowania kariery zawodowej młodzieży, źródeł finansowania przedsięwzięć, podstawowych programów i innych dokumentów, w ramach których młodzież może otrzymać wparcie, dotacji ze środków publicznych oraz aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania i LGD - Przyjazne Mazowsze.

Egzamin testowy został przeprowadzony przed Komisją konkursową złożoną z pracowników organizatorów. W dniu 15.11.2017 r., podczas Europejskich Dni Pracodawcy w Żurominie, 24 laureatom zostaną wręczone nagrody główne (5 dniowy wyjazd edukacyjno – integracyjny do Niemiec w 2018 roku) oraz 5 nagród rzeczowych ufundowanych przez patronów honorowych konkursu tj. Starostów: Ciechanowskiego, Mławskiego, Płońskiego i Żuromińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Lidzbark.

Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność