Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenie nt. Zasad konkurencyjności w ramach PROW 2014 - 2020

W dniu 22 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Płońsku odbyło się szkolenie pt.” Zasady konkurencyjności w ramach PROW 2014 - 2020.”.

Szkolenie poprowadziły: Pani Danuta Kucińska i Pani Agnieszka Matoblewska, pracownicy biura LGD – Przyjazne Mazowsze. Spotkanie było skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich powiatu płońskiego, przedstawicieli różnych instytucji (jst, parafie, stowarzyszenia) oraz przedsiębiorców, którzy aplikowali dokumenty w ramach naborów prowadzonych przez LGD-PM.

 Zasady konkurencyjności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są niezwykle ważne, bowiem beneficjanci PROW 2014-2020 w tym inicjatywy Leader, otrzymujący dofinansowanie na realizację projektów od 18 marca 2017 roku zostali zobowiązani do pozyskiwania ofert na realizację swoich przedsięwzięć jedynie w trybie konkurencyjnym. ARiMR  uruchomiła portal, na którym beneficjenci programu (oprócz osób ubiegających się o premie w ramach podejmowania działalności gospodarczej) są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, czyli:

-wnioskodawców/beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ale mają zadania ujęte w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

-wnioskodawców/beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych -którzy mają zadania ujęte  w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro oraz zamówienia wyłączone spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

W swoich prezentacjach osoby prowadzące wskazały zagadnienia dotyczące prawidłowego określenia parametrów przy konstruowaniu zapytania ofertowego zwłaszcza dodatkowe elementy, które powinny wystąpić w specyfikacji, aby cena nie była jedynym kryterium. Często są to: usługa serwisowa, okres gwarancji, rękojmia, autorskie prawa majątkowe-korzystanie z prawa zależnego. Zwracały uwagę na poprawność konstruowania zapytania ofertowego ze względu na kary nakładane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w przypadku naruszenia wymogów określonych przepisami. Każdy beneficjent przed zamieszczeniem zapytania ofertowego na portalu ARIMR może przesłać to zapytanie wraz z dokumentami do weryfikacji przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem o czym świadczyły liczne pytania zadawane w trakcie dyskusji. Temat ten jest niezwykle trudny i obszerny dlatego w pierwszym kwartale 2018 r. LGD ponownie zorganizuje tego typu spotkanie z przedstawicielem ARiMR, na które już w tej chwili serdecznie zapraszamy.

 

Opracowanie: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność