Najnowsze

Wyróżnione

Konferencja podsumowująca projekt „Wspólna sprawa”

Konferencja zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy z mieszkańcami powiatu płońskiego, odbyła się 7 grudnia 2017 roku w Centrum Edukacyjno Konferencyjnym w Płońsku. Uroczystego otwarcia dokonały przedstawicielki Zarządu LGD- PM Danuta Kucińska i Agnieszka Matoblewska. Po przywitaniu uczestników przedstawiły program oraz cele projektu i konkursu grantowego. Celem projektu „Wspólna sprawa”było rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych poprzez realizację oddolnych inicjatyw, wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. W ogłoszonym konkursie grantowym „ABC wspólnego działania” postawiono na kreatywność mieszkańców, angażowanie społeczności lokalnej dla dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa.

Wybrano 10 inicjatyw, które były realizowane od lipca do listopada 2017 roku a każda z nich obejmowała po kilka wydarzeń, które miały miejsce w różnych gminach powiatu płońskiego. Konferencja jest podsumowaniem i popularyzacją efektów inicjatyw, zrealizowanych przez grupy nieformalne i stowarzyszenia. Następnie głos zabrali sami mieszkańcy, autorzy i realizatorzy projektów przedstawiając opracowane prezentacje ze zrealizowanych inicjatyw. Stowarzyszenie „Nasz Czerwińsk nad Wisłą” opracowało projekt Aktywizacja społeczności lokalnej w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą obejmujący organizację 9 wakacyjnych spotkań animacyjnych, przedstawienia teatralnego i kina letniego dla społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi a także wszystkich zainteresowanych. Scenariusz przedstawienia pt. „Na Wiśle śpiewają Oryle” oparty jest na materiałach archiwalnych, wydarzeniach zapisanych w kronikach i materiałach źródłowych. W ramach widowiska przedstawione zostały dawne tradycje i obyczaje miejscowości Czerwińsk nad Wisłą związane z Wisłą, w tym szkutnictwa oraz flisactwa. Projekt Dzieło dr Leona Rutkowskiego - źródło i inspiracja przygotowany został przez grupę nieformalną „Dla Rutkowskiego”. Obejmował organizację konkursu w 4 kategoriach, przeprowadzonego dla 2 typów szkół, dotyczącego osiągnięć dr Leona Rutkowskiego i inspiracji jego postacią oraz panelu naukowego poświęconego jego działalności w obszarach medycznym, finansowym, oświatowym, patriotycznym i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto opublikowanie ulotki dotyczącej zdrowego i aktywnego trybu życia, zorganizowanie wystawy prezentującej sylwetkę społecznika, wizyty uczniów w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska oraz program artystyczny. Koło Pszczelarzy w Płońsku realizowało przedsięwzięcie pt. Rodzina pszczela przykładem dla ludzi. Zorganizowało cykliczne spotkania z rodzinami z powiatu płońskiego bezpośrednio w pasiece oraz w przedszkolu i przekazało wiedzę na temat podobieństwa rodziny pszczelej do rodziny ludzkiej. Opisując i prezentując uczestnikom troskę pszczół nad młodym pokoleniem, przybliżyło im szczególne znaczenie i rolę macierzyństwa. Została także stworzona strona internetowa nt. pszczelarstwa i ochrony środowiska (sierpień - październik). Zapraszamy na Zieloną Kolonię! Cykl spotkań plenerowych przygotowany został przez grupę nieformalną RAZEM. Wspólnie z mieszkańcami uporządkowany został teren i utworzono miejsca rekreacji we wsi Joniec - Kolonia.

Zorganizowane zostały warsztaty stolarskie dla smyka i taty (dziadka), film w kinie pod chmurką, oraz Zielone KOLONIE – cykl spotkań plenerowych, rodzinne potyczki sportowe zakończone ogniskiem oraz kurs samoobrony dla kobiet (lipiec- listopad). Towarzystwo Przyjaciół Załusk wymyśliło projekt Damy radę! dla kobiet będących w trudnej sytuacji rodzinnej. Przeprowadzone zostały warsztaty ze zdrowego przygotowania żywności, podstawowy kurs obsługi komputera, warsztaty twórcze i integracyjne tj. decoupage, malowanie toreb, krawiectwo, szydełkowanie,muzykoterapia, bajkoterapia, choreoterapia (lipiec - listopad). Wykorzystanie potencjału sportowego dzieci i młodzieży, propagowanie sportowej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play umożliwił projekt Trening czyni mistrza realizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FOOTBALL ACADEMY PŁOŃSK. Przeprowadzone zostały m.in. turnieje oraz pogadanki na tematy prozdrowotne, treningi piłkarskie, treningi bramkarskie (lipiec – listopad). Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia jest autorem inicjatywy Dzierzążnia - świadomy rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej. Projekt obejmował organizację pchlich targów i pikników - połączonych z prelekcją nt. wolontariatu, roli rodzicielstwa i macierzyństwa, warsztatami i konkursem nt. roli żywienia i aspektu więzi rodzinnych poprzez wspólne gotowanie i spożywanie posiłków, warsztatami nt. szycia oraz rajdem rowerowym po okolicy (lipiec - listopad). Grupa nieformalna Szóstka znad Wkry w ramach Jonieckiej Akademii Aktywnych - Małych i Dużych zrealizowała happening malarski pod nazwą ,,Gmina Joniec pędzlem malowana” podczas festynu rodzinnego, a na placu szkolnym, we współpracy z OSP w Jońcu, zorganizowała dla dzieci zabawy oraz wystawę pt. „Zabawki i zabawy wczoraj i dziś”. Projekt obejmował także warsztaty teatralne pt. Teatr Małych i Dużych, spotkania dla rodziców z neurologopedą oraz wystawę i degustację zdrowych produktów, owoców i warzyw (sierpień - listopad). Aktywizacja społeczności lokalnej to tytuł projektu, którego autorem jest grupa nieformalna „Integracja” z Wróblewa, gmina Naruszewo. Jego celem było pobudzenie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez stworzenie warunków do wspólnego spędzenia czasu matek z dziećmi. Mieszkańcy razem przygotowali teren na placu zabaw, na którym zostały zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej (sierpień) oraz zorganizowana rodzinna impreza integracyjna. Ziemniak - łączy pokolenia to projekt Klubu Seniora w Koziebrodach. W ramach inicjatywy odbyły się szkolenia z zakresu certyfikowanego produktu lokalnego oraz zdrowej żywności, impreza integracyjna dla mieszkańców wraz z konkursem na potrawę z ziemniaka oraz zakupiono stroje dla lokalnego zespołu (lipiec – wrzesień).

 

Po prezentacjach uczestników koordynatorka projektu przedstawiła wypracowane przez uczestników, we współpracy z opiekunami projektu, rekomendacje dotyczące lokalnego modelu współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Następnie wykład na temat „Skuteczne metody i narzędzia partycypacji społecznej – dlaczego warto wspierać i promować aktywność obywatelską? – wygłosiła ekspertka w dziedzinie edukacji obywatelskiej, Pani Monika Hausman-Pniewska. Na zakończenie konferencji był czas na dyskusję i wymianę poglądów. Autorzy zgodnie podkreślali duże znaczenie i korzyści inicjatyw dla lokalnej społeczności. Nawiązane kontakty, wyniesiona wiedza i umiejętności oraz wspólnie wypracowane wzorce współpracy zaowocują większym zaangażowaniem mieszkańców w życie publiczne gminy. Zdecydowana większość uczestników projektu zamierza kontynuować wybrane działania projektowe w przyszłości.

1. Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"  https://prezi.com/view/ffXvCsEUxZM6uf41tPyV/

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Tekst: Danuta Kucińska, zdjęcia: Dominika Zacieska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność