Najnowsze

Wyróżnione

Informacje dla beneficjentów pomocy w ramach Inicjatywy Leader PROW 2014 - 2020

LGD- Przyjazne Mazowsze jest partnerstwem trójsektorowym działającym na obszarze 11 gmin powiatu płońskiego, województwa mazowieckiego. Stowarzyszenie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju Kierowanego przez Społeczność, na którą pozyskała 8 mln zł oraz 1,85 mln  zł na koszty bieżące i aktywizację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020. Mieszkańcy 11 gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin i Załuski mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu przedsiębiorczości, współpracy gospodarczej. Stowarzyszenia, parafie i samorządy gminne pozyskają pieniądze na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego, a także promowanie obszaru.

Jak aplikować o fundusze?

Aplikacje można składać w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze wniosków, które zamieszczane są na naszej stronie internetowej. Harmonogram planowanych naborów jest w zakładce Dokumenty do pobrania. Wniosek musi spełniać wymagania podane w ogłoszeniu a przede wszystkim wpisywać się w cele LSR. Nasze główne cele ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju to:

  • Rozwój gospodarczy obszaru LGD–Przyjazne Mazowsze w oparciu o przedsiębiorczość

  • Rozwój „oferty weekendowej” dla turystów i mieszkańców, bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych

  • Pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców

Do celów ogólnych przypisane są cele szczegółowe i przedsięwzięcia. Lokalna Strategia Rozwoju znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania. W tej zakładce  są też zamieszczone  inne ważne dla Państwa dokumenty takie jak: Procedura wyboru i oceny operacji, Regulamin Rady, Harmonogram naborów, Plan komunikacji, Zasady konkurencyjności wydatków, Kryteria wyboru operacji, Księga identyfikacji wizualnej, Dokumentacja konkursowa. Ogłoszenia o naborach wniosków wraz z dokumentacja konkursową znajdują się w zakładce Nabory od 2016 roku.

Szczegółowych informacji oraz wsparcia przy opracowaniu projektów udzielają pracownicy biura LGD- Przyjazne Mazowsze.

Informacja dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność gospodarczą

Stowarzyszenie LGD-PM w latach 2016 - 2017 ogłosiło 2 nabory dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą oraz 2 nabory dla osób podejmujących działalność gospodarczą a także narozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego. Nabory dla przedsiębiorców z 2017 roku są na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. Dopiero po podpisaniu przez UM umów z beneficjentami będzie można ustalić limit wolnych środków finansowych (około połowy 2018 roku) i zdecydować o dodatkowym naborze, najprawdopodobniej w 2019 roku. Wszelkie ważne informacje będą podawane na stronie internetowej. W roku 2018 planujemy pierwszy nabór na projekty grantowe oraz operację własną.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność