Najnowsze

Wyróżnione

KONKURS - „PRZYJAZNY SKRZAT” – MARKA LOKALNA

Konkurs na logo, gadżet oraz opowieść (wiersz, fraszkę lub inną formę literacką), promujące markę „Przyjazny Skrzat” – marka lokalna
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze ogłasza konkurs na: logo, gadżet oraz opowieść (wiersz, fraszkę lub inną formę literacką), promujące markę pn. „Przyjazny skrzat” – marka lokalna.
Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu  logo, gadżetu oraz opowieści, które będą w ciekawy i inspirujący sposób nawiązywały do tematu konkursu oraz naszego regionu, obejmującego  gminy: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski, miasto Raciąż.

Od 2010 roku promujemy działania z naszego obszaru wykorzystując wstępnie opracowaną koncepcję marki lokalnej „Przyjazny skrzat”. W wierszu „Skrzatolandia” każda gmina pozyskała swojego własnego przyjaznego skrzata o cechach i walorach charakterystycznych dla danego terenu. Przedstawiany również spektakl „Skrzatolandia” oraz wręczamy statuetkę Skrzata laureatom konkursu na produkt lokalny.
Skrzatolandia to przyjazna kraina, której przestrzeń jest otwarta i którą można wypełniać własnymi pomysłami. Zamieszkują ją Skrzaty i podobne im istoty, ludki uczynne, chętne do pomocy i czynienia różnych przysług ludziom. Wyglądem przypominają małych ludzi. Według słowiańskich wierzeń ludowych te nadprzyrodzone istoty zamieszkiwały w każdym domu. W zamian za jedzenie, pozostawiane przez gospodarzy opiekowały się małymi dziećmi, zamiatały izbę a czasem szły do pracy w polu.
Naszym zdaniem stworzona  z państwa udziałem marka lokalna – „Przyjazny skrzat” nawiązująca do jego charakterystycznych cech będzie dobrze kojarzyła się odbiorcom usług i produktów z naszego terenu.

Skrzat jest przyjazny, życzliwy dla innych, uczynny, rzetelny, solidny i odpowiedzialny a przede wszystkim, gościnny, pomysłowy i ma duże poczucie humoru. Lubi otwartą przestrzeń, wolność, jest ruchliwy i lekki jak ptak, chętnie szybuje w przestrzeni, także wirtualnej.
Zgłaszane prace powinny odnosić się do wizerunku i cech charakterystycznych dla skrzata. Prace konkursowe powinny być pomysłowe i przyjazne dla odbiorców oraz mają spełniać określone wymogi jakości: solidność, rzetelność, bezpieczeństwo.
Ważny jest dobry pomysł, który może stać się wyróżnikiem naszego obszaru i przyczynić się do jego promocji

Konkurs obejmuje 3 kategorie prac: logo, gadżet, oraz opowieść (wiersz, fraszkę lub inną formę literacką), promujące markę. Forma wykonania prac jest określona w regulaminie, ważne by nawiązywały do tematu konkursu oraz naszego regionu.
W konkursie mogą startować profesjonaliści i amatorzy, osoby fizyczne i organizacje (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich) a także dzieci i młodzież.

Prace wybrane przez powołaną komisję konkursową, będą wykorzystane przez LGD w celach promocyjnych a ich autorzy otrzymają cenne nagrody. Kryteria oceny to: innowacyjność, pomysłowość, adekwatność, możliwość i łatwość wykorzystania w celach promocyjnych, estetyka.
Zgłoszenie powinno zawierać :dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon),tytuł pracy oraz wybraną kategorię, załączoną pracę
Dokumenty do pobrania (regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenie) znajdują się na stronie www.lgdpm.pl .

Termin składania prac do 31 października 2012r.

Przekazywane prace należy  odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Adres: Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze,
ul. H. Sienkiewicza 11,
09-100 Płońsk
Informacji dodatkowych udziela Biuro LGD: tel. 023 661-31-61

POBIERZ:

Regulamin konkursu - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Oświadczenie - pobierz

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność