Najnowsze

Wyróżnione

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W dniu 11 kwietnia 2018 roku w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat „Zasad wypełniania wniosków o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”.  Szkolenie skierowane było do beneficjentów, którzy są na etapie weryfikacji wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in.: jak należy prawidłowo wypełnić wniosek o płatność i jakie informacje należy w nim zawrzeć oraz jakie załączniki należy dołączyć do wniosku. Prowadząca szkolenie omówiła także najczęściej popełniane błędy oraz wskazała na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku.

 

Spotkanie poprowadziła Anna Traczyk  – pracownik biura LGD-PM, materiały szkoleniowe zostały opracowane na podstawie Instrukcji wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność