Najnowsze

Wyróżnione

Bezpłatne wizyty studyjne dla osób prowadzących działalność w zakresie turystki kulinarnej

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior, LGD Kraina Wokół Lublina oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru zaprasza osoby z terenu całej Polski: producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli lokali gastronomicznych oraz firm cateringowych, przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury, gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli szkół rolniczych/zawodowych branżowych, organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD, przedstawicieli ODR oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów lokalnych i tradycyjnych do udziału w wizytach studyjnych po woj. podkarpackim oraz kujawsko – pomorskim w ramach operacji pn. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich”.

Wizyty studyjne odbędą się na terenie woj. podkarpackiego w dniach 26-28 września 2018 r., natomiast na terenie woj. kujawsko – pomorskiego w dniach 09-11 października 2018r. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.08.2018 r. do godz. 16:00.

Celem operacji jest wzrost znaczenia i upowszechnianie turystyki kulinarnej jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich. Uczestnicy wizyt zostaną zapoznani z dobrymi praktykami funkcjonującymi na terenie woj. podkarpackiego oraz woj. kujawsko – pomorskiego.  Ponadto w programie przewidziano wizytacje w organizacjach, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów z sektora rolno-spożywczego, spotkania z głównymi przedstawicielami wizytowych obiektów oraz prezentacje aktywności osób znajdujących się na szlakach kulinarnych.

Informacje dotyczące udziału w wizytach pod nr tel. 81 825 27 27 oraz na stronach:

www.lgdkrasnik.pl, www.klj.org.pl, www.krainawokollublina.pl, www.zacydrowani.pl

 

 

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność