Najnowsze

Wyróżnione

Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze realizuje projekt pt. „Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem operacji jest rozwój współpracy podmiotów w ramach klastra Bezpieczna Żywność, opartej na zidentyfikowanych potrzebach członków klastra prowadzącej do zwiększenia ich konkurencyjności, poprzez dostarczenie wiedzy i stworzenie możliwości poszukiwania wspólnych rozwiązań, podejmowanie wspólnych projektów i przedsięwzięć biznesowych jak również budowanie wspólnej marki.

Grupą docelową operacji są członkowie klastra Bezpieczna Żywność oraz partnerzy klastra.

Termin realizacji projektu: 18.06 – 15.12.2018r.

W ramach zadania publicznego zaplanowano realizację następujących form:

  1. Przeprowadzenie analizy szczegółowych potrzeb informacyjnych, które będą stanowić podstawę do opracowania szczegółowych kolejnych etapów.

  2. Przeprowadzenie i organizacja 2 warsztatów szkoleniowych w dwóch obszarach: „Budowa marki i marketing produktów lokalnych i regionalnych” i „Poszukiwanie partnerów i realizacja  wspólnych przedsięwzięć w sektorze rolno- spożywczym, w tym organizacja logistyki i dystrybucji”.

  3. Przeprowadzenie i organizacja seminarium informacyjnego „Działalność innowacyjna w sektorze rolno- spożywczym”.

Planowane rezultaty/efekty:

Formy realizacji operacji pozytywnie wpłyną na rozwój i zacieśnienie współpracy wewnątrz klastra Bezpieczna żywność, zapewnią podstawy do podejmowania dalszych wspólnych inicjatyw realizujących strategię klastra w zakresie podniesienia jakości funkcjonowania klastra, zdolności do podejmowania wspólnych projektów i przedsięwzięć biznesowych, budowania wspólnej marki jak również inicjowania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo- rozwojowymi.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność