Najnowsze

Wyróżnione

Z wizytą w świętokrzyskim - udział w międzynarodowej konferencji Cooperation projects and rural development

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w dwudniowej międzynarodowej konferencji  pt. „Projekty współpracy a  rozwój obszarów wiejskich”, która odbyła się w dniach 19-22 września 2018 roku w Kielcach. W konferencji  zorganizowanej przez Świętokrzyską Sieć LGD udział wzięło 115 osób z kilku krajów Unii Europejskiej m.in. z Polski, Rumunii, Portugalii, Finlandii, Litwy, Węgier, Słowenii.

Celem projektu było stworzenie możliwości nawiązania kontaktów z przedstawicielami LGD z Unii Europejskiej, w tym z Polski poprzez organizację konferencji połączonej z warsztatami oraz wizytą studyjną.  Koordynatorem konferencji był Piotr Sadłocha, dyrektor biura Świętokrzyskiej Sieci LGD, a  poprowadził ją Ryszard Kamiński, prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Wystąpienia prelegentów z polskich LGD poprzedziło wystąpienie Petera Toth’a przedstawiciela  Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Magdaleny Mach z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach konferencji Danuta Kucińska, prezes Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze przedstawiła dobre praktyki w zakresie aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele 3 sektorów – sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Katarzyna Jórga prezes Stowarzyszenia Światowid  zaprezentowała dobre praktyki w zakresie wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Barbara Kawa wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa pokazała dobre praktyki w zakresie realizacji projektów dotyczących jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Ireneusz Kamińskiz LGD – Aktywni Razemzapoznał uczestników z metodami  upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. Kolejnym punktem programu była dyskusja moderowana z prelegentami na temat „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”. Następnie wszyscy przedstawiciele LGD wzięli udział w warsztatach („szybkie randki”), które umożliwiły znalezienie partnera do projektu współpracy. Ostatniego dnia odbyła się wizyta studyjna, podczas której zaprezentowano przykłady projektów współpracy pomiędzy 3 sektorami: publicznym, prywatnym i społecznym. Uczestnicy odwiedzili  Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi, Zespół Pałacowy w Kurozwękach oraz Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej – projekty zrealizowane poprzez wykorzystanie środków z Inicjatywy LEADER, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju turystyki na tym obszarze. Udział w konferencji był doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z przedstawicielami LGD z różnych krajów oraz wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju i projektów współpracy.

Opracowała: Anna Traczyk

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność