Najnowsze

Wyróżnione

Odrestaurowano sieci okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, gmina Raciąż

Gmina Raciąż, zrealizowała projekt pn.: „Przywrócenie walorów historycznych poprzez rozbudowę sieci okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, ze stworzeniem przestrzeni turystycznej dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż”, na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Płońsk, w partnerstwie z Jednostką Strzelecką 1006 z Płońska, Szkołą Podstawową w Starym Gralewie,

Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaczorowach oraz sołectwem Strożęcin. Fundusze pozyskano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

 

W ramach projektu odtworzono oraz wyposażono sieć okopów wojskowych z 1915 roku w miejscowości Strożęcin oraz stworzono przestrzeń turystyczną i edukacyjną dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż. Zamieszczone zostały specjalne tablice informacyjne zawierające dane historyczne i opisy odnoszące się do odtworzonego obiektu. To jedyna taka rekonstrukcja na terenie województwa mazowieckiego. 30 września 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie sieci okopów wojskowych w Strożęcinie z udziałem władz wojewódzkich i lokalnych oraz mieszkańców gminy i powiatu. Po oficjalnym przecięciu wstęgi, goście zwiedzali okopy, oglądali wystawę historyczną i prezentację współczesnej broni. Duże wrażenie zrobiła inscenizacja historyczna przygotowana przez Jednostkę Strzelecką 1006 z Płońska.

 

Więcej informacji oraz fotorelację można obejrzeć pod linkiem:
http://raciaz.iap.pl/pl/241/4878/strozecin-siec-okopow-1915-%E2%80%93-fotorelacja-z-otwarcia.html

Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność