Najnowsze

Wyróżnione

Podsumowanie projektu pt. „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”

loga slogan KSOW

Celem naszego projektu było wspieranie współpracy w sektorze rolnym poprzez upowszechnienie kompleksowej wiedzy w zakresie organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz przetwórstwa rolno spożywczego.

Wykorzystaliśmy różnorodne formy przekazu upowszechniające i popularyzujące tego typu inicjatywy takie jak seminarium, film, broszura, wizyta studyjna oraz stoisko promujące lokalne produkty podczas Jarmarku Od pola do stołu. Realizacja projektu i upowszechnianie dobrych praktyk poprzez film i broszurę wpływa na wzrost wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości wykorzystania własnych zasobów do rozwoju lokalnego. Założyliśmy, że działania w ramach projektu przełożą się na wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich. Tworzenie lokalnych systemów żywnościowych i krótkich łańcuchów dostaw przyczyni się do budowania współpracy i lepszego wykorzystania lokalnych zasobów. Projekt stał się inspiracją dla uczestników i odbiorców do nawiązania współpracy międzysektorowej w tym zakresie. Mamy już zebrane pomysły dotyczące tworzenia wspólnej oferty internetowej dla produktów lokalnych oraz budowania marki. Uczestnicy zgłosili potrzebę organizacji wizyty studyjnej w obszarze przetwórstwa mięsnego ze względu na prowadzone przez nich usługi. Stawiamy na partnerstwo instytucji i organizacji na rzecz wspierania współpracy w sektorze rolnym, które stwarza warunki do pojawienia się wartości dodanej przez sam mechanizm synergii, czyli powstawania dodatkowej jakości nie będącej prostą sumą wartości wnoszonych przez partnerów. Podstawowym celem budowania partnerstw jest współpraca, czyli kreowanie i wzmacnianie zachowań kooperacyjnych zorientowanych wokół celów rozwojowych regionu. Zachowania te są podstawą budowania trwałych postaw, mogą tworzyć wartość dodaną, jaką są społeczne powiązania powstałe w wyniku współpracy w ramach projektu.

W naszym projekcie mieliśmy partnerów z sektora publicznego 

i społecznego a jego uczestnikami i odbiorcami byli przedstawiciele 3 sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym rolnicy, przedsiębiorcy, JST, NGO i młodzież. Projekt był okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie pokazania niezbędności współpracy na rzecz rozwoju lokalnego szytego na miarę potrzeb, czyli sprzedaży produktów od rolnika bez pośrednika, stworzył także okazję do kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów. Umożliwił wykorzystanie zasobów partnerów zarówno na etapie pozyskiwania uczestników, realizacji zadań jak również promocji i upowszechniania rezultatów projektu.

W ramach projektu stworzyliśmy warunki do rozwijania sprzedaży bezpośredniej prosto od rolnika poprzez działania edukacyjne, upowszechniające i promocyjne. Wszystkim nam zależy na zdrowej żywności, która pochodzi ze znanego źródła. Chcielibyśmy wiedzieć kto wytwarza lub przetwarza produkty, w jakich warunkach, jakimi metodami lub z jakich surowców. Rozwój krótkich łańcuchów dostaw a więc bez pośredników między rolnikiem a konsumentem stwarza takie warunki, to zdrowsze jedzenie dla nas i wyższy dochód dla rolnika. Współpraca między producentami zwiększa szanse zaistnienia na większym terenie i obniża koszty związane z promocją, dostawami i sprzedażą produktów. Dlatego warto podejmować współpracę i my poprzez nasz projekt tę współpracę promujemy, pokazujemy korzyści z niej wynikające. Zarówno w filmie jak i w broszurze oraz podczas seminarium pokazano dobre, innowacyjne praktyki, mające zastosowanie w gospodarstwach rolnych na Mazowszu - działania związane z produkcją żywności dobrej jakości i jej przetwarzaniem oraz z bezpośrednią sprzedażą od rolnika. Przedstawione dobre praktyki i rozwiązania są realistyczne, możliwe do zastosowania w innym miejscu lub przez inne podmioty.

Zachęcamy do lektury broszury i obejrzenia filmu dostępnych na naszej stronie internetowej: www.lgdpm.pl

Projekt został zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019.

 

stopka

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność