Najnowsze

Wyróżnione

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Przyjazne Mazowsze na obszarze 11 gmin powiatu płońskiego

 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Przyjazne Mazowsze na obszarze 11 gmin powiatu płońskiego

5 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z gospodarzami 11 gmin powiatu płońskiego, które są członkami LGD- Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie najważniejszych, wynikających ze strategii rozwoju naszego obszaru, planów strategicznych i operacyjnych, wypracowanie uzgodnień dotyczących budowania partnerstwa, podejmowania i realizacji wspólnych  działań na najbliższe lata.

Omówiono zagadnienia takie jak:

- wspieranie tworzenia przez producentów i rolników krótkich łańcuchów dostaw oraz przetwórstwa rolno-spożywczego (ze strony LGD zaplanowano fundusze na projekty współpracy oraz inkubator przetwórstwa),

- realizacja projektu własnegodotyczącego budowania na naszym obszarze wspólnej Marki Przyjazne Mazowsze, 2 międzynarodowych projektów współpracy  z Niemcami i Hiszpanią oraz SSS – LGD oraz projektu grantowego „Aktywna Wieś”,

- przedstawienie koncepcji  powołania Mobilnego Uniwersytetu Lokalnego i wspólnej realizacji projektu przez gminy powiatu płońskiego,

- informacja o bieżącym stanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,

- realizacja warsztatów refleksyjnych na temat wdrażania LSR w styczniu 2019r., obowiązek prowadzenia ewaluacji on-going,

- wyznaczenie koordynatorów i sposobu kontaktowania się z mieszkańcamigmin oraz ustalenie wysokości składki gmin.

 

Spotkanie przebiegało w przyjaznej, otwartej na współpracę atmosferze. LGD- Przyjazne Mazowsze dziękuje Wójtom Gmin i Burmistrzowi Miasta Raciąż za udział w spotkaniu. W spotkaniu nie uczestniczyli tylko przedstawiciele gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz Starostwa Powiatowego w Płońsku.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność