Najnowsze

Wyróżnione

Piachem, Pólką, lasem z ptasim kompasem".

"Piachem, Pólką, lasem z ptasim kompasem" to tytuł wspólnie wypracowanego questu przez uczestników warsztatów pt. QUESTING TWORZENIE ATRAKCJI TURYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH W FORMIE POSZUKIWANIA SKARBÓW, które odbyły się w dniach 13 i 14 września 2012 roku, w Gospodarstwie Agroturystycznym „Sielanka”, w miejscowości Pólka Raciąż. Celem projektu było poznanie i wykorzystanie przez mazowieckie LGD nowej metody, questingu do odkrywania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, walorów turystycznych regionu i jego promocji. Questing to sposób na aktywną turystykę, dla tych którzy szukają nowych inspiracji, wrażeń, pomysłów a przede wszystkim jeszcze nie odkrytych miejsc. To odkrywanie ducha miejsca poprzez własne doświadczenie. I tego ducha szukaliśmy w okolicznym lesie położonym na starych wydmach, ukształtowanych przez lodowiec kilka tysięcy lat temu. Wyszliśmy z założenia, że nie ma miejsc nieciekawych, wszędzie można znaleźć coś interesującego, trzeba tylko umieć szukać i dostrzegać urok nawet tam gdzie inni nie są w stanie nic zobaczyć. Pierwszego dnia warsztatów po wstępnym zinwentaryzowaniu dziedzictwa miejsca, wytypowaniu i ustaleniu tematu i trasy wędrówki, udaliśmy się na rekonesans by sprawdzić teren i wyznaczyć punkty orientacyjne ścieżki.

Deszcz nie stanowił przeszkody w grupowej wyprawie, wszyscy byli na tyle zaangażowani w odkrywanie charakterystycznych i ciekawych do opisania miejsc oraz ich zapisywanie, że nie zwracali uwagi na mokre podłoże. Tylko grzyby odwracały uwagę i niektórzy uczestnicy nie mogli się oprzeć by ich nie zerwać. Gospodarze zadbali o dobry poczęstunek i serwowali podczas posiłków także lokalne przysmaki, co sprzyjało dobrej atmosferze i wzmacniało indywidualną i zbiorowa wenę, nie wspominając już o efekcie synergii. Następnego dnia już w mniejszych grupach przeszliśmy przydzielonymi odcinkami trasy i opracowywaliśmy wierszowane instrukcje wskazujące drogę do następnego punktu oraz litery w haśle, stanowiącym rozwiązanie questu i odkrycie skarbu. Po powrocie do gospodarstwa zebraliśmy opracowane przez uczestników instrukcje w jedną całość i odczytaliśmy je, dając innym możliwość wypowiedzi i własnych propozycji do wspólnych zmian czy uzupełnień. Opracowaliśmy również inne niezbędne atrybuty questu: rysunki, mapki a także symbol – logo oraz pieczątkę do skrzynki (skarb). Musimy pamiętać, że istotą questu są zagadki w formie wierszowanej instrukcji, które okazują sie kluczem do odkrywania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego w inny, bardziej atrakcyjny sposób. Kierując się zawartymi w opracowanych, wierszowanych wskazówkach informacjami można wędrować wzdłuż nieoznaczonych szlaków a rozwiązując zagadki docierać do miejsc, legend i opowieści, których nie ma w przewodnikach. Na końcu wędrówki czeka ukryty skarb – skrzynka z pieczęcią poświadczająca, że quest został rozwiązany. Metoda ta jest uzupełnieniem oznakowanych szlaków i tras turystycznych.

Uczestnicy szkolenia deklarowali zainteresowanie metodą i uznali, że nabyta podczas warsztatów wiedza i umiejętności mogą zostać wykorzystane do opracowania i przeprowadzenia questu na swoim obszarze. Stworzony wspólnie quest zostanie zamieszczony na naszych stronach internetowych.

Organizatorem szkolenia była Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze a warsztaty prowadziły panie z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa: Barbara Kazior i Małgorzata Łuszczek. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu Mazowsza: Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego", Fundacja AKTYWNI RAZEM, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Zaścianek Mazowsza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Lokalna Grupa Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej”, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze  a także dwóch  reprezentantów Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Opracowała: Danuta Kucińska
LGD – Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność