Najnowsze

Wyróżnione

Rusza projekt współpracy międzynarodowej z Niemcami o akronimie "Wieś"

 

W listopadzie 2018 r. rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu współpracy  
pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (akronim Wieś). Liderem operacji jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling".


Pierwszym etapem realizacji projektu jest wizyta studyjna młodzieży w Niemczech połączona z edukacją ekologiczną, która odbywa się w dniach 18-22 listopada br. Pobyt jest nagrodą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w konkursie wiedzy pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”, który został rozstrzygnięty w listopadzie ubiegłego roku. Do Haldensleben z obszaru LGD-PM wyjechało 6 uczniów wraz z opiekunem ze szkół w Czerwińsku, Nowym Mieście i Raciążu oraz 16 uczniów i 2 opiekunów ze szkół należących do obszaru SSS-LGD. Zadanie ma na celu wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach wizyty studyjnej młodzież ma okazję zobaczyć ścieżkę przyrodniczą i stawy rybne w Kämkerhorst oraz katedrę i szklarnię Gruson w Magdeburgu. Uczestnicy wizyty spotkają się także z młodzieżą w Parku Przyrodniczym w Drömling, gdzie będą mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczego. W przyszłym roku obszar SSS – LGD i LGD – PM  odwiedzi młodzież z Niemiec. Ponadto w kolejnych latach zostały zaplanowane wizyty reprezentantów instytucji rynku pracy oraz grup zawodowych w obu krajach dotyczące rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji mieszkańców obszaru objętego projektem. Przedsięwzięcie zakłada także realizację konkursu na inicjatywy lokalne, opracowanie publikacji przedstawiającej najlepsze praktyki, nakręcenie dwujęzycznego filmu oraz organizację konferencji nt. Wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń.

Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do podniesienia wiedzy uczestników w zakresie stosowanych rozwiązań w obu krajach w ramach Programu Leader sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i  aktywności mieszkańców. Projekt jest sfinansowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opracowała : Anna Traczyk

 

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność