Najnowsze

Wyróżnione

Umowa na realizację grantu podpisana!

 

grantyDnia 19 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze podpisał umowę na realizację projektu grantowego w ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś z zakresu:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

     

  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

Przypominamy, że wnioski o powierzenie grantów mogły składać organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze LGD-PM w terminie od dnia 19 kwietnia 2018r. do dnia 8 maja 2018r. Wsparcie na realizację lokalnych projektów społecznych otrzymało pięć stowarzyszeń: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Pankracego w Guminie, Stowarzyszenie Razem dla wsi, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, Pluton Strzelecki w Załuskach i Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na Obcasach” w Jońcu. Wybranym Grantobiorcom  przyznano dofinansowanie w wysokości 10 000 zł dla każdego grantu w formie prefinansowania.

 

Celem projektu grantowego jest pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców poprzez rozwój oferty aktywizującej mieszkańców w tym grup defaworyzowanych.

W styczniu 2019 roku zostaną podpisane umowy z Grantobiorcami i przystąpimy do realizacji projektu.


Projekt realizowany jest  w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność