Najnowsze

Wyróżnione

Stwórzmy razem Partnerstwo trójsektorowe na rzecz wspierania tworzenia krótkich łańcuchów dostaw!

 

LGD-Przyjazne Mazowsze zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania na rzecz wspierania tworzenia krótkich łańcuchów dostaw na obszarze działania LGD – Przyjazne Mazowsze oraz Mazowsza, czyli sprzedaży produktów od rolnika bez pośrednika.

Doświadczenie innych organizacji pokazuje, że trzeba zaczynać od tworzenia dobrych warunków do powstawania krótkich łańcuchów dostaw przede wszystkim poprzez zaangażowanie sektora społecznego, publicznego i gospodarczego oraz podejmowanie wspólnych działań, łączenie różnorodnych zasobów. Warto pokazywać dobre praktyki by uczyć się na sukcesach innych a nie własnych błędach. 

Jedną z takich dobrych praktyk jest stworzenie miejsca na lokalnych targach, gdzie można sprzedawać produkty pod wspólna marką, np. targ pietruszkowy czy targ śniadaniowy. Warto również na naszym terenie, w gminach ale również w Płońsku stworzyć podobne możliwości.

Chcielibyśmy w tym roku złożyć projekt do KSOW na kampanię promocyjną, popularyzację krótkich łańcuchów dostaw, tworzenia sieci współpracy producentów w tym zakresie. Planujemy również, w ramach projektu własnego, opracowanie certyfikatów przyznawania Marki Przyjazne Mazowsze.

Wszystkim nam zależy na zdrowej żywności, która pochodzi ze znanego źródła. Jednak poziom nieufności ze strony rolników do tego typu rozwiązań jest wciąż wysoki, dla większości z nich Rolniczy Handel Detaliczny jest tylko hasłem stwarzającym zagrożenie gdyż trzeba spełnić administracyjne wymogi, działać na podstawie procedur, poddawać się kontroli itp. Na ogłoszone przez nas w 2016 roku nabory na utworzenie inkubatora kuchennego czy projektu współpracy pomiędzy wytwórcami nikt nie złożył aplikacji. Mamy zaplanowane w strategii środki na utworzenie inkubatora kuchennego (500 tys. zł) i 2 projekty współpracy na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych lub w zakresie świadczenia usług turystycznych. W roku 2018 zrealizowaliśmy projekt „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika” dofinansowany z KSOW, w ramach którego podjęliśmy kompleksowe działania na rzecz rozwijania tej inicjatywy, inspirowania, wsparcia merytorycznego i promocji zadania. Nagraliśmy film, wydaliśmy broszurę, zorganizowaliśmy seminarium i wizytę studyjną poświęcone tym zagadnieniom, promujemy produkty lokalne.

Jednak bez wsparcia ze strony lokalnych samorządów, instytucji i organizacji skierowanego do społeczności producentów rolnych, niemożliwym wydaje się wykorzystanie potencjału danego środowiska. Dlatego gorąco zachęcamy do współpracy i utworzenia partnerstwa trójsektorowego na rzecz wspierania krótkich łańcuchów dostaw na obszarze LGD – Przyjazne Mazowsze. Rolnicy zyskają dodatkowe dochody a mieszkańcy zdrową żywność ze znanego źródła. Będzie to również okazja do sprzedaży i promocji produktów lokalnych, które są wyróżnikiem dla regionu. 

Celem porozumienia jest współpraca 3 sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego dotycząca tworzenia sprzyjających warunków do powstawania krótkich łańcuchów dostaw, wsparcia merytorycznego, promocyjnego, pomoc w organizacji sprzedaży artykułów rolno-spożywczych, pozyskiwanie środków na inicjatywy. Możemy łączyć lokalne zasoby gmin, organizacji, rolników i przedsiębiorców.Istnieją w kraju przykłady działań polegających na dostawach surowców czy też produktów „z pola pod drzwi”, „paczka od rolnika”, budowanie własnej sieci odbiorców. Strony takiego działania mają określone zasady dostawy i płatności oraz czasu i miejsca dostawy. Można się tego nauczyć i twórczo rozwijać na własnym obszarze.

Poniżej deklaracja przystąpienia do partnerstwadotycząca zaangażowania na rzecz tworzenia odpowiednich warunków do powstawania krótkich łańcuchów dostaw, wsparcia merytorycznego, promocyjnego, pomocy w organizacji sprzedaży artykułów rolno-spożywczych lub innych działań.

Deklaracja ma charakter otwarty, adresatem partnerstwa są rolnicy, JST, NGO, przedsiębiorcy z obszaru LGD-PM oraz Mazowsza. 

 

Deklaracja przystąpienia do partnerstwa

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność