Najnowsze

Wyróżnione

Marka – Przyjazne Mazowsze

Od 2010 roku promujemy nasz obszar wykorzystując wstępnie opracowaną koncepcję „Przyjazny skrzat  - marka lokalna”. Obszar LGD został opisany w formie wierszowanej i każda gmina pozyskała swojego własnego przyjaznego skrzata, o cechach i walorach charakterystycznych dla danego terenu.

Skrzatolandia to przyjazna kraina, której przestrzeń jest otwarta i którą można wypełniać własnymi pomysłami. Zamieszkują ją Skrzaty i podobne im istoty, ludki chętne do pomocy i czynienia różnych przysług ludziom. To przyjazne ludziom istoty pojawiające się często w literaturze polskiej i zagranicznej, szczególnie w baśniach. Według słowiańskich wierzeń ludowych te nadprzyrodzone istoty zamieszkiwały w każdym domu. W zamian za jedzenie, pozostawiane przez gospodarzy opiekowały się małymi dziećmi, zamiatały izbę a czasem szły do pracy w polu. Nazywane były różnie w zależności od regionu: na Mazowszu – Latawce.

Nasz Mazowiecki Skrzat jest przyjazny, życzliwy dla innych, uczynny, rzetelny, solidny i odpowiedzialny a przede wszystkim, gościnny, pomysłowy i ma duże poczucie humoru. Lubi otwartą przestrzeń, wolność, jest ruchliwy i lekki jak ptak, chętnie szybuje w przestrzeni, także wirtualnej. Marka – Przyjazne Mazowsze nawiązuje do jego cech charakterystycznych. Produkty opatrzone marką muszą nawiązywać do cech charakterystycznych skrzata. Powinny być pomysłowe i przyjazne dla odbiorców ale także  spełniać określone wymogi jakości – solidności, rzetelności, bezpieczeństwa.

Od 2018 roku Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze realizuje operacje własną w ramach przedsięwzięcia: Marka – Przyjazne Mazowsze. Celem realizacji operacji własnej jest rozwój „oferty weekendowej” dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych poprzez promocję wspólnej marki lokalnej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu tworzenie warunków do rozwoju marki lokalnej poprzez szeroką akcję promocyjną, dostarczenie wiedzy o lokalnych zasobach. W ramach realizacji zadania zostały wykonane przez Ryszarda Piotrowskiego rzeźby 11 Skrzatów. Każdy skrzat trzyma w rękuatrybut oddający specyfikę gmin należących do obszaru LGD-PM, opisaną w wierszu „Skrzatolandia”, opublikowanym na stronie www.lgdpm.pl. Skrzaty zostaną przekazane gminom w celu wspólnej promocji Marki – Przyjazne Mazowsze. Planujemy również opracowanie regulaminu przyznawania certyfikatu marki.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność