Najnowsze

Wyróżnione

Ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.

PROO to innowacyjny program wzmocnienia i rozwoju polskich organizacji pozarządowych. Organizacje mogą uzyskać granty na wzmocnienie swoich zasobów dla uzyskania stabilności finansowej i zapewnienia przyszłego rozwoju.

Termin składania wniosków wstępnych upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00.
 
Konkurs dotacyjny ma charakter dwuetapowy - najpierw organizacje składają wnioski wstępne, dopiero później wnioski pełne. Dotacje przyznawane są na okres od 24 do 36 miesięcy, minimalna wysokość dotacji wynosi 100 tys. zł, maksymalna -700 tys. zł, wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę.
 
Granty będą mogły być przeznaczone na rozwój kadr, zakup sprzętu czy remont siedziby oraz na realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach. Pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich dotyczy Priorytetu 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego organizacji. Priorytet 1a. PROO koncentruje się na wsparciu realizacji misji organizacji przy jednoczesnym wzmocnieniu ich kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych. 
 
Więcej informacji na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/ 

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność