Najnowsze

Wyróżnione

Nabory wniosków już w maju!

Data publikacji 19.04.2019 r.

 

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Wspieranie współpracy gospodarczej – przedsięwzięcie Od producenta do konsumenta - Wnioski można składać od 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. do godziny 15:00.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego – przedsięwzięcie Skarby Przyjaznego Mazowsza - Wnioski można składać od 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. do godziny 15:00.

Inkubator przetwórstwa – przedsięwzięcie Przetwarzaj lokalnie - Wnioski można składać od 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. do godziny 15:00.

Poniżej przekazujemy treści ogłoszeń oraz niezbędne załączniki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze, ul. Sienkiewicza 11 w Płońsku lub dzwoniąc do biura LGD, nr tel. 23 661-31-61

 

 

 Dokumentacja konkursowa:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność