Najnowsze

Wyróżnione

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze na Mazowieckich Dniach Rolnictwa

 pp

Już po raz XX Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w dniach 15-16 czerwca był organizatorem Mazowieckich Dni Rolnictwa. To największe targi rolnicze w regionie.

W ciągu dwóch, czerwcowych dni zainteresowani rolnicy mogli zapoznać się z prezentacją upraw oraz nowoczesnych technologii na polu doświadczalnym. Tradycyjnie odbyło się wiele konkursów, kiermaszy oraz wystaw w tym Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Nie zabrakło  również stoisk informacyjnych oraz doradczych firm i instytucji obsługujących rolnictwo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z produktami lokalnymi, rękodziełem czy wystawa ogrodnicza gdzie zwiedzający mogli zakupić różne kwiaty, krzewy czy zioła.

Pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze przy swoim stoisku informacyjnym w pierwszym dniu imprezy przeprowadzili konsultacje społeczne wśród odwiedzających na temat: Jakie zmiany zaszły na obszarze gmin Powiatu Płońskiego i jakie są najważniejsze kluczowe potrzeby mieszkańców.  Natomiast w drugim dniu wystawy LGD - Przyjazne Mazowsze realizowała zadanie publiczne pn. „Wyspa akcji i animacji”, które było współfinansowane ze środków Powiatu Płońskiego.

 

Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyli w organizowanych przez pracowników biura grach, zabawach i konkursach. Udzielano również informacji nt. możliwości wsparcia w ramach RLKS oraz o najbliższych naborach i innych działaniach Stowarzyszenia.

 

Opracowała: Edyta Olszewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność