Najnowsze

Wyróżnione

Promocja książki Powiat płoński - Przewodnik subiektywny

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze,  Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku zapraszają na promocję książki  Powiat płoński - Przewodnik subiektywny 7 października 2012 roku o godzinie 17.00 w dworku Sienkiewiczówka, Płońsk, ul Sienkiewicza 11 (MODR Oddział Poświętne).

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze przy udziale Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Starostwa Powiatowego w Płońsku wydała książkę Powiat płoński - Przewodnik subiektywny. Publikacja ta autorstwa  Jarosława Macieja Zawadzkiego, ukazała się  w kwietniu br. i wchodzi w skład serii przewodników Tradycja Mazowsza, realizowanej od 2004 roku przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (od 2010 roku we współpracy z Agencją Wydawniczą „Egros”).

Głównym celem serii jest prezentowanie powiatów województwa mazowieckiego, pokazanie ich walorów historycznych, geograficznych i etnograficznych w indywidualnym ujęciu pasjonatów danego terenu. Treść książki Powiat płoński - Przewodnik subiektywny to indywidualny wybór miejsc i obiektów, identyfikacja lokalnej tradycji Ziemi Płońskiej, jej dziedzictwa kulturowego w wymiarze materialnym
i niematerialnym a także lokalna oferta turystyczna.

W programie:
- wystąpienie autora książki ,
- pokaz zdjęć z powiatu płońskiego,
- spotkanie ze Skrzatami Mazowieckimi, w wykonaniu Teatru Legendarium  z Koziebród
- degustacja lokalnych produktów,
- koncert:  Magdalena Bojanowicz – wiolonczela, Maciej Frąckiewicz - akordeon.

Serdecznie zapraszamy, osoby zainteresowane prosimy o odbiór zaproszeń w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze, ul. H. Sienkiewicza 11 (od 24 września do 5 października w godzinach od 8.00 do 16.00) lub w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Związku Walki Młodych 10 (pokój 235). Liczba miejsc ograniczona. Osoby z zaproszeniami otrzymają bezpłatne egzemplarze książki.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność