Najnowsze

Wyróżnione

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej przez Kreatywne Kobiety w Jońcu

„Ocalić od zapomnienia”, czyli przywracamy czasy świetności budynku wiejskiego w Soboklęszczu poprzez zwiększenie aktywizacji i integracji społeczności lokalnej" to tytuł projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach” w Jońcu, które na ten cel otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.

W ramach operacji  Stowarzyszenie dokonało odnowy remizy, zorganizowało potańcówkę rodem z lat 70-tych pt. „Gdzie się podziały tamte prywatki?" oraz przeprowadziło dwa warsztaty. Pierwszy z nich odbył się w dniu 31.05.2019r. w nowo wyremontowanej remizie. Obejmował spotkanie z wizażystką oraz doradcą zawodowym. Warsztat  z wizażu rozpoczął się prezentacją na temat szeroko pojętego dbania o wygląd oraz ankietą dla uczestniczek, która pomogła w rozpoznaniu typu urody. Następnie na jednej z ochotniczek wizażystka przeprowadziła pokaz i omówiła najczęstsze błędy w doborze makijażu i stroju. Spotkanie z doradcą zawodowym skupiło się  natomiast na tematyce prezentowania siebie potencjalnemu pracodawcy i rozpoczęło się od napisania poprawnego, interesującego C V oraz udzieleniu praktycznych wskazówek na temat ubioru i mowy ciała na spotkaniu rekrutacyjnym. Kolejny warsztat poprowadzony w dniu 03.08.2019 r. przez psychologa adresowany był do osób zainteresowanych następującymi tematami:

- „Jak budować pozytywny obraz samego siebie u dziecka?” - celem było nie tylko zrozumienie istoty poczucia własnej wartości dziecka w rozwoju społecznym i emocjonalnym, ale również dostarczenie wiedzy na temat sposobów jej kształtowania przez opiekunów, rodziców. Spotkanie warsztatowe stało się okazją do wymiany doświadczeń i informacji z innymi rodzicami. 

-„Nie dopalaj się, bo się spalisz – co to są narkotyki, dopalacze i jakie szkody wyrządzają” - celem było zapoznanie uczestników warsztatów ze skutkami  zażywania dopalaczy oraz zniszczeniami w organizmie, jakie powodują uzależnienia i nałogi. 

 

 

Operacja dofinansowana w ramach projektu grantowego pn. „ Aktywna Wieś”, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania - Przyjazne Mazowsze, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

loga do artykułu

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność