Najnowsze

Wyróżnione

XIX Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

 

 

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które wynikają z analizy dotychczasowego wdrażania LSR, wolnych środków w budżecie w poszczególnych przedsięwzięciach, pozostałych z przeprowadzonych naborów a także z wniosków ewaluacji on-going.

 

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu  28 października 2019 r.  o  godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.
 
W załączeniu materiały na Walne Zebranie Członków.
 
Z wyrazami szacunku

 

Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

 

 

Program XIX Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze
dnia 28 października 2019 r.

 

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
 3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku Zebrania.
 5. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w procedurze obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych w ramach projektów grantowych.
 7. Dyskusja w sprawie w/w zmian.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenie zmian w LSR.
  - zatwierdzenia zmian w procedurze w procedurze obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych w ramach projektów grantowych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność