Najnowsze

Wyróżnione

Udział LGD-Przyjazne Mazowsze w konferencji pt.: ,,Rozwój przedsiębiorczości oraz inwestycja w zasoby ludzkie w ramach środków publicznych”

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, w dniu 22 października 2019 r., wzięli udział w konferencji pt.: ,,Rozwój przedsiębiorczości oraz inwestycja w zasoby ludzkie w ramach środków publicznych”, która odbyła się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku.

Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Ciechanowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. W trakcie wystąpienia Agnieszka Matoblewska, zastępca prezesa LGD-Przyjazne Mazowsze, przedstawiła dobre praktyki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń, z którego to LGD-PM otrzymała dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników w ramach priorytetów na rok 2018. Na stoisku informacyjno-promocyjnym LGD-PM pracownicy informowali o możliwości uzyskania wsparcia w ramach RLKS oraz prowadzili konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze, które wynikają z analizy dotychczasowego wdrażania LSR, wolnych środków w budżecie w poszczególnych przedsięwzięciach i
pozostałych z przeprowadzonych naborów.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność