Najnowsze

Wyróżnione

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa w Raciążu

 

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu zakończyło realizację zadania grantowego. W ramach operacji pt. „Rozwój aktywności społecznej poprzez włączenie kulturalne różnych grup wiekowych i społecznych” stowarzyszenie zakupiło stoły i ławy wystawiennicze do  prezentacji i promocji swoich produktów oraz materiały w celu przeprowadzenia cyklicznych warsztatów teatralnych i rękodzielniczych m.in. robienia szkatułek ze sznurka i widokówek, decupage, ozdabiania kapeluszy kwiatami, robienia kwiatów z bibuły i krepiny, haftu krzyżykowego.

Warsztaty zachęciły seniorów oraz dzieci do wyjścia z domu i aktywnego spędzenia czasu. Poprzez udział w nich seniorzy mieli okazję do przekazywania wiedzy młodszemu pokoleniu i między sobą, co przyczyniło się do upowszechniania, ale także zachowania tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego. 

Ponadto stowarzyszenie wydało dwie publikacje. Pierwsza z nich pt. „Księga Pamięci. Wspomnienia i wywiady mieszkańców Raciąża” stanowi zbiór wspomnień i wywiadów dotyczących czasów wojennych i powojennych w Raciążu. Promocja książki odbyła się w dniu 22 listopada 2019 roku w sali widowiskowej MCKSiR w Raciążu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która znajduje się na naszej stronie.

Druga książka pt. „Dwa lata minęły…” przedstawia początki działalności klubu rękodzieła „Baby Robią”, jego udziału w różnego rodzaju projektach, wystawach, jarmarkach oraz warsztatach. 

 

 

Operacja została dofinansowana w ramach projektu grantowego pn. „ Aktywna Wieś”, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania - Przyjazne Mazowsze, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność