Najnowsze

Wyróżnione

Promocja książki

W niedzielę, 7 października 2012 r., w dworku Sienkiewiczówka w Płońsku odbyła się promocja książki Powiat płoński – przewodnik subiektywny autorstwa Jarosława Macieja Zawadzkiego. Spotkanie zorganizowała Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy Starostwa Płońskiego i Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Przy wejściu przybyłych gości witała pani Małgorzata Najechalska – Zastępca Prezesa LGD – Przyjazne Mazowsze wspólnie z wróżką Mazowią oraz Skrzatem Ziółko, aktorami z Teatru Legendarium z Koziebród. Przed wystąpieniem autora – Pana Jarosława Zawadzkiego zaproszonych gości powitała w imieniu Zarządu i Pracowników LGD – Przyjazne Mazowsze pani Prezes Grażyna Opolska a następnie oddała głos Pani Danucie Kucińskiej – kierownikowi Biura LGD, która poprowadziła imprezę. Krótko przybliżyła „szczegóły” konkursu fotograficznego „Nasze małe Ojczyzny – urokliwe miejsca powiatu płońskiego”. Wręczono także nagrody laureatom konkursu.

Następnie głos zabrał autor przewodnika, który prezentował książkę, pokazywał ciekawe zdjęcia, których nie zmieszczono w publikacji, opowiadał o różnych ciekawostkach i przygodach, jakie przytrafiły się podczas zbierania materiałów oraz odpowiadał na pytania zgromadzonych osób. Po wystąpieniu autora goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Magdaleny Bojanowicz – wiolonczela oraz Macieja Frąckiewicza – akordeon.
Na zakończenie Pan Jarosław Zawadzki podpisywał swoją książkę a uczestnicy wieczoru promocyjnego mogli skosztować lokalnych przysmaków.

Wszyscy uczestnicy promocji  otrzymali bezpłatnie  książkę Powiat płoński – przewodnik subiektywny. Książka została wydana  przy współfinansowaniu funduszy unijnych (w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego  programem PROW 2007 – 2013 – Oś IV LEADER ).

opracowanie:
Agnieszka Matoblewska
LGD - Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność