Najnowsze

Wyróżnione

Laboratorium Edukacji Lokalnej

Projekt Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze Laboratorium Edukacji Lokalnej  został wybrany i otrzymał dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych (FIO) Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w wysokości 115 tys zł. 

 

Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) umożliwi dotarcie z nieformalną edukacją do wielu miejscowości w 11 gminach powiatu płońskiego, zwłaszcza tych o utrudnionym dostępie do miast a przede wszystkim wykorzystanie lokalnych zasobów. 

 

Projekt przewiduje następujący zakres działań: opracowanie modelu LEL oraz narzędzi edukacyjnych, scenariuszy i pakietów edukacyjnych, dokumentacji projektowej, kampanię informacyjną, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu grantowego oraz wybór projektów do dofinansowania, warsztaty dla wybranych projektodawców dotyczące wdrażania projektów oraz realizację wybranych inicjatyw. Ponadto systematyczne doradztwo, monitoring i ewaluację oraz rozliczenie grantobiorców. Projekt Laboratorium Edukacji Lokalnej planowany do realizacji od 1.05.2020 do 30.11.2020 r. będzie obejmował szeroki i elastyczny zakres tematyczny. Więcej szczegółowych informacji podamy w maju, jesteśmy na etapie podpisywania umowy z Instytucją Zarządzającą. 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność