Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenie z Małych Projektów

W dniu 16 października 2012 r. w centrum Konferencyjno-Edukacyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów pn.  Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie. Celem spotkania było przybliżenie zagadnień oraz zasad ubiegania się o wsparcie w zakresie małych projektów, zwrócenie uwagi na popełniane często błędy oraz omówienie terminów związanych z obsługą wniosków. W szkoleniu wzięło udział ok. 45 osób. Prowadząca szkolenie pani Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Warszawie podzieliła się swoją wiedzą nie tylko na temat podstaw prawnych ale także wiedzą praktyczną m.in. z zakresu pisania wniosków, a więc na co w szczególności zwracać uwagę aby nie popełniać błędów, które skutkowałyby odrzuceniem projektu, przedstawiła dobre praktyki przy gromadzeniu dokumentacji stanowiącej podstawę ubiegania się o wsparcie oraz mówiła także o zasadach z korzystania zaliczek i wyprzedzającego finansowania. Wszystkie omawiane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Słuchacze zadawali wiele pytań prowadzącej przez co szkolenie przybrało formę rozmowy, w trakcie której wymieniano się swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi działania Małe Projekty.  Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz ankietę ewaluacyjną z prośbą o je wypełnienie po szkoleniu. Na jej podstawie możemy stwierdzić, że słuchacze byli zadowoleni z przekazanych informacji i jakości przeprowadzonego szkolenia, co jest uwidocznione w wysokiej ocenie tego spotkania.
Przypominamy, że nabór wniosków z Działania Małe Projekty rozpocznie  się 24 października 2012 i będzie trwał do 13 listopada 2012 r. Zachęcamy do składania projektów.

opracowanie:
Agnieszka Matoblewska
LGD - Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność