Najnowsze

Wyróżnione

Mamy dodatkowe środki unijne na działalność gospodarczą!

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył pozytywnie nasz wniosek i Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze pozyskała dodatkowe środki unijne w kwocie 800 000 zł, dla mieszkańców naszego obszaru, obejmującego gminy: Baboszewo, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski, Raciąż i Miasto Raciąż!!!

Dzięki temu zainteresowane osoby będą miały szansę otworzyć działalność gospodarczą, w ramach przedsięwzięcia Firma z pomysłem, za pośrednictwem LGD - Przyjazne Mazowsze.  W marcu tego roku LGD – PM złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumenty o dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. We wniosku  określono, na podstawie  konsultacji społecznych, na jakie cele będą przeznaczone te fundusze.

Pod koniec kwietnia br. otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź i znaleźliśmy się wśród kilkunastu grup z województwa mazowieckiego, którym je przyznano. Przypominamy, że w wyniku poprzedniego konkursu w 2016 roku zdobyliśmy 8 000 000,00 zł na realizację lokalnej strategii rozwoju oraz 1 850 000 zł na koszty bieżące i aktywizację. Większość środków została już wykorzystana. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu ze strony mieszkańców, samorządów, instytucji i organizacji na korzystanie z dofinansowania własnych pomysłów i inicjatyw.

Mamy nadzieję, że pozyskane  środki przyczynią się do powstania nowych jednoosobowych działalności gospodarczych, które będą świadczyły usługi w powiecie płońskim. Dodatkowe nabory przeprowadzimy tak szybko jak to będzie możliwe, przewidujemy je w III kwartale 2020 roku i będą skierowane do osób fizycznych z naszego obszaru, chcących założyć działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

 

Zarząd LGD-PM

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność