Najnowsze

Wyróżnione

Laboratorium Edukacji Lokalnej - relacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w dniu 9 czerwca 2020 r. zorganizowała, w ramach projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej, spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu płońskiego. Szkolenie odbyło się w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.


Celem spotkania było przedstawienie zasad konkursu grantowego na inicjatywy lokalne oraz idei projektu, celów, metod i planowanych rezultatów a także harmonogramu działań.
Uczestników powitała Prezes LGD-PM Danuta Kucińska, która przedstawiła prezentację dot. zasad i założeń programowych modelu Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL). Następnie zastępca prezesa Agnieszka Matoblewska wspólnie z Dominiką Zacieską omówiły dokumentację konkursową: regulamin, formularz projektowy, kryteria wyboru projektów i kwalifikowalność wydatków. Szkolenie oprócz części teoretycznej obejmowało również część praktyczną w formie warsztatowej. Każdy z uczestników opracowywał i zaprezentował jeden z wylosowanych tematów takich jak: cele i rezultaty projektu, działania ze wskazaniem na jakie potrzeby odpowiadają, metody angażowania mieszkańców do inicjatyw, sposoby zbierania informacji zwrotnych od uczestników, wykorzystanie lokalnych zasobów i ich łączenie oraz wpisywanie się w założenia modelu LEL: uczenie się w działaniu w połączeniu z jednym z pozostałych aspektów „idealnego” projektu społecznego i edukacyjnego takich jak: tożsamość miejsca, zasoby, dobro wspólne i integracja. Następnie pozostali uczestnicy uzupełniali wypowiedzi i dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniami i uwagami.


Dyskusja wniosła wiele cennych spostrzeżeń i wniosków dotyczących sposobów angażowania społeczności lokalnej oraz pozyskiwania informacji zwrotnej od uczestników projektów społecznych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywność podczas spotkania i zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie na inicjatywy lokalne.
Projekt pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej realizowany przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

niv fio2

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność