Najnowsze

Wyróżnione

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie na inicjatywy lokalne pt . „ LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ”

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze ogłasza Konkurs grantowy na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej ”, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

 
Konkurs stanowi część projektu pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” realizowanego przez LGD–Przyjazne Mazowsze. Celem projektu jest wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych w powiecie płońskim oraz inwencji i kreatywności mieszkańców a także poprawa współpracy i wzajemnych relacji.
 
 
Celem konkursu jest pobudzenie mieszkańców do podejmowania aktywności społecznej poprzez realizowanie mini-projektów w swoim środowisku. Realizowane projekty społeczne mające wymiar edukacyjny będą okazją do nieformalnego uczenia się zarówno przez ich realizatorów jak i odbiorców.
 
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu płońskiego, które wypracują działania wpisujące się w założenia programowe modelu Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL).
 
Edukacja lokalna będzie odbywać się poprzez inicjatywy mieszkańców realizowane na terenie powiatu płońskiego. Promowane będą projekty wdrażane na obszarach do 20 000 mieszkańców,  nastawione na angażowanie społeczności lokalnej w życie publiczne gminy i miejscowości oraz działania na rzecz edukacji historycznej lub kulturalnej lub społecznej wykorzystujące lokalne zasoby, mające charakter cykliczny (minimum raz w miesiącu), innowacyjne.
 
Zgłaszany projekt może mieć dowolną tematykę, a więc może dotyczyć kultury, ochrony środowiska, rolnictwa, demokracji lokalnej, pomocy społecznej, zdrowia, dziedzictwa kulturowego i tradycji, życia codziennego itd. Jednak by uzyskać dofinansowanie i wsparcie
w ramach LEL powinien spełniać dwa (z pięciu) kryteriów, opisanych  w regulaminie konkursu i w koncepcji Modelu LEL, która znajduje się w zakładce pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej” na  stronie internetowej: www.lgdpm.pl
 
Termin realizacji projektu musi zawierać się w okresie od 8 lipca do 15 listopada 2020 roku, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z LGD–Przyjazne Mazowsze.
 
Kwota grantu wynosi 5 000 złotych.
 
Spośród złożonych wniosków wybierzemy 11 inicjatyw, które uzyskają największą liczbę punktów i zmieszczą się w limicie środków – całościowa pula środków, z której będą dofinansowane projekty, wynosi 55 000 PLN.
 
LGD–PM zapewnia przy realizacji projektu wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony wyznaczonych opiekunów. Realizacja wybranych inicjatyw finansowana będzie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.
 
Skan podpisanego wniosku należy złożyć na udostępnionym formularzu drogą elektroniczną (na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w nieprzekraczalnym terminie od 16 czerwca do 30 czerwca 2020 roku, (decyduje data wpływu do biura LGD-PM). Można składać również wersję papierową wniosku osobiście w biurze LGD-PM (w dniach od wtorku do czwartku od godziny 9.00 do 13.00) w nieprzekraczalnym terminie od 16 czerwca do 30 czerwca 2020 roku,. Na etapie składania wniosku nie wymagamy od Wnioskodawców formy papierowej ani załączników. Zobowiązani do tego będą jedynie Ci Wnioskodawcy, którzy zostaną wybrani do dofinansowania.
 
 
Załączniki:
 
Załączniki znajdują się również na stronie www.lgdpm.pl, w zakładce Laboratorium Edukacji Lokalnej.
 
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze LGD-PM oraz pod numerem telefonu 23 661 31 61 (wtorek, środa czwartek od godziny 9.00 do 13.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Informacje o zasadach pracy biura są zamieszczone na stronie internetowej www.lgdpm.pl.
 
 
Zapraszamy do udziału w konkursie!
 
niv fio2

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność