Najnowsze

Wyróżnione

Konferencja - Podsumowanie Programu PROW na lata 2007 – 2013

PODSUMOWANIE PROGRAMU PROW NA LATA 2007 – 2013  – konferencja zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wśród najlepszych na Mazowszu!

Rezultaty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji i instytucji pozarządowych w poszczególnych województwach, związków zawodowych i branżowych, Lokalnych Grup Działania oraz lokalnych i regionalnych  mediów to temat konferencji, która odbyła się 8 listopada 2012 w MODR O/Poświętne w Płońsku.

Podczas spotkania przedstawiono m.in.: wpływ PROW na rozwój województwa mazowieckiego, przykłady najlepszych projektów zrealizowanych w Polsce w ramach PROW 2007 – 2013 a wśród nich prezentację wybranych, dwóch lokalnych grup działania z województwa mazowieckiego: LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego oraz LGD – Przyjazne Mazowsze. W naszej prezentacji przedstawiliśmy przykłady projektów zrealizowanych przez beneficjentów z obszaru działania objętego Lokalną Strategią Rozwoju jako tzw. dobre praktyki. Ponadto zaprezentowaliśmy działania aktywizujące i szkoleniowe adresowane do mieszkańców naszego terenu takie jak: spotkania informacyjne, konkursy, szkolenia, konferencje, imprezy i inne.

Opracowała: Agnieszka Matoblewska
Zdjęcia: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność