informacja o 19.1 na strone

Najnowsze

Wyróżnione

Trening czyni mistrza…

Projekt pt. Trening czyni mistrza… realizowany jest przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Football Academy Płońsk. Jego celem jest propagowanie współzawodnictwa sportowego, upowszechnianie  uprawiania sportów oraz  możliwość rozwoju najmłodszej grupy odbiorców poprzez wykorzystanie ich potencjału sportowego, rozbudzanie pasji i promowanie sportowej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play a także integracja rówieśników w sportach zespołowych. 

W ramach projektu stowarzyszenie prowadzi ogólnodostępne zajęcia w postaci treningów piłki nożnej dla dzieci w wieku 5-12 lat z gminy Naruszewo i okolic. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki na orliku przy Szkole Podstawowej w Naruszewie. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy piłkarscy z uprawnieniami PZPN. Ogólnodostępność treningów  przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uprawianiem tej dyscypliny sportu a także upowszechni ideę rywalizacji fair play i zdrowego stylu życia w dobie rozwoju technologii elektronicznej. Football Academy Płońsk zaplanowało ponadto przeprowadzenie dwóch turniejów we wrześniu i w październiku oraz warsztaty szkoleniowe na tematy prozdrowotne. Ze środków pozyskanych w ramach projektu stowarzyszenie zakupi również sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć piłki nożnej.

 

 

 

 

logotypy slogan Football 1

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność