Najnowsze

Wyróżnione

Weź udział w II Konkursie „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Partner KSOW) zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT", w ramach naboru 4/2020 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs na opis pomysłów i zrealizowanych inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą smart villages. Jak również prace zawierające opis wszelkich pomysłów, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

Praca może mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami (w tym zdjęciami poglądowymi), rysunkami, infografiką lub filmem - w zależności od części, do której zgłaszana jest praca.

Grupę docelową w konkursie mogą stanowić osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne), bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich. 

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu zastrzega, iż do Konkursu "Moja SMART wieś - IDEA i FAKT" nie mogą być zgłoszone prace nagrodzone w pierwszej edycji konkursu "Moja SMART wieś" (z 2019 roku).

Konkurs zwieńczy uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone nagrody. Wydarzenie będzie również okazją do zaprezentowania istniejących rozwiązań inteligentnych rozwiązań na wsi. Finał konkursu pozwoli na dyskusję i wymianę poglądów, co do możliwości aplikacyjnych tej koncepcji.

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas gali. Przewidywane są następujące nagrody za najlepsze prace:

 - w części „IDEA":

  • I miejsce - 5 000 zł, 

  • II miejsce - 4 000 zł, 

  • III miejsce - 3 000 zł,

  • oraz 5 wyróżnień po 1 000 zł.

- w części „FAKT":

  • I miejsce - 5 000 zł, 

  • II miejsce - 4 000 zł, 

  • III miejsce - 3 000 zł,

  • oraz 5 wyróżnień po 1 000 zł.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są pod linkiem: http://www.irwirpan.waw.pl/746/badania/moja-smart-wies-idea-i-fakt

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność