Najnowsze

Wyróżnione

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP konkursu „Innowacyjny samorząd”

 

Rusza druga edycja organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP konkursu „Innowacyjny samorząd”. Konkurs skierowany jest do wszystkich samorządów, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w swoich jednostkach.

Jego celem jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez gminy i powiaty opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań.

Innowacje mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, społecznych, publicznych (komunalnych), dotyczących instrumentów i usług wsparcia itp.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są bezpłatnie poprzez formularz zgłoszeń. Termin ich nadsyłania mija 26 lutego 2021 r. o godzinie 15.00. Zgłoszenia konkursowe muszą dotyczyć przedsięwzięć, projektów i zadań, które zostały wdrożone nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2018 r. i nie później niż 31 października 2020 r. (nie mogą przedstawiać projektów planowanych lub fikcyjnych).

Uczestnikami Konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego. Zgłaszane opisy konkursowe mogą obejmować także rozwiązania stosowane przez spółki komunalne, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego, jednak organem zgłaszającym jest samorząd.

Konkurs przebiegać będzie w pięciu kategoriach:
1. gminy wiejskie
2. gminy miejsko-wiejskie
3. gminy miejskie
4. miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców)
5. powiaty

W każdej z kategorii zostanie przyznana nagroda główna i dwa wyróżnienia.

Zwycięzcy konkursu Innowacyjny Samorząd zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących wówczas zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

 Szczegółowe informacje o konkursie pod linkiem: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/konkurs/

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność