Najnowsze

Wyróżnione

Konsultacje społeczne z przedstawicielami samorządów lokalnych

W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów lokalnych z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze dotyczące wykorzystania dodatkowych środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do dyspozycji mamy 565 000 EURO co przy przeliczeniu po 4 EURO daje kwotę 2 260 000 zł.

Podczas spotkania przekazanorównież informację na temat możliwości ubiegania się o granty w ramach Smart Villages i ustalono ilość koncepcji  SV dla gmin, które mają być uwzględnione w strategii.

Na złożenie wniosku o dodatkowe środki wraz z propozycją aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju mamy czas do końca czerwca 2021r.  Konsultacje społeczne trwają od maja br., do tej pory fiszki projektowe z propozycjami wykorzystania środków przesłało nam 15 potencjalnych wnioskodawców z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Ostateczną propozycję wykorzystania dodatkowych środków na realizację LSR uwzgledniającą uwagi i sugestie osób biorących udział w konsultacjach udostępnimy na naszej stronie internetowej.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność