Najnowsze

Wyróżnione

Umowa na realizację projektu pt. Inclusion Leader podpisana

5 logotypów do KSOW bez stopki 1

 

W dniu 17 czerwca 2021 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku została podpisana umowa na realizację operacji pt. „Inclusion Leader”w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Lokalną Grupą Działania - Przyjazne Mazowsze. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek, natomiast LGD - Przyjazne Mazowsze reprezentowały: Pani Danuta Kucińska- Prezes Zarządu i Agnieszka Matoblewska - Zastępca Prezesa Zarządu.

Celem projektu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez organizację konkursu im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera oraz opracowanie i wydanie w wersji elektronicznej publikacji w języku polskim i angielskim.

Szczegółowe informacje o projekcie, regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.lgdpm.pl

 

 

Opis operacji:
Tytuł operacji: Inclusion Leader


Cel operacji: Identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez organizację konkursu im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera i opracowanie publikacji.


Grupa docelowa: LGD i beneficjenci LGD z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego, którzy wezmą udział w konkursie na Inclusion Leadera, pośrednio grupy defaworyzowane/ zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy, pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, wiek, płeć, niepełnosprawność.


Przewidywane efekty realizacji operacji:
- organizacja konkursu na Inclusion Leadera,
- identyfikacja minimum 20 dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- jedna publikacja w wersji elektronicznej obejmująca wybrane dobre praktyki (w języku polskim i w języku angielskim).
Ogłoszenie konkursu na Inclusion Leadera dla lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego przyczyni się do identyfikacji dobrych, sprawdzonych przez LGD z wyżej wymienionych województw innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, włączania tych grup do procesu wdrażania LSR. Poprzez opracowanie publikacji i jej upowszechnienie, stworzymy inspiracje i warunki do wykorzystania sprawdzonych innowacyjnych metod i narzędzi w tym zakresie przez inne LGD z UE. Pośrednio dzięki zaprezentowanym wzorcom działania przyczynimy się do wzrostu kapitału osobowego i społecznego, rozwoju umiejętności społecznych i obywatelskich, które wpłyną na poprawę relacji pomiędzy samymi mieszkańcami a także pomiędzy nimi i samorządem, lokalnymi sektorami.

 

stopka 1

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność