Najnowsze

Wyróżnione

Dodatkowe fundusze dla mieszkańców – zaproszenie na podsumowanie konsultacji!!!

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze do konsultacji projektu wykorzystania dodatkowych środków i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wstępne konsultacje z potencjalnymi beneficjentami odbyły się w maju a z  przedstawicielami samorządów lokalnych oraz członkami Rady stowarzyszenia w pierwszej dekadzie czerwca br.

 

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD-PM  odbędzie się 22 czerwca br. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego MODR O/Poświętne w Płońsku.

 

Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z kwietnia 2021 r. dotycząca zasad ubiegania się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD - Przyjazne Mazowsze zamierza złożyć wniosek do Zarządu Województwa dotyczący zwiększenia środków na ww. działania.

 

LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Wraz z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR przedstawia propozycję nowego planu działania LSR, w którym aktualizowany jest budżet LSR oraz terminy osiągania dodatkowych wskaźników do osiągnięcia  za pomocą planowanych dodatkowych środków w LSR. LGD przesyła propozycję aktualizacji LSR do Urzędu Marszałkowskiego celem akceptacji. Ostatecznie propozycja ta zostanie uznana w zaakceptowanym kształcie, o ile przekazany projekt zmiany PROW 2014-2020 zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską. 

 

Na złożenie wniosku o dodatkowe środki wraz z propozycją aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju mamy czas do końca czerwca 2021r. 

 

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-PM do konsultacji projektu wykorzystania dodatkowych środków i zmian w LSR, opracowanego na podstawie wcześniejszych konsultacji. Do dyspozycji mamy 565 000 EURO co przy przeliczeniu po 4 EURO daje kwotę 2 260 000 zł.

 

 

Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność