Najnowsze

Wyróżnione

Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze przyjęło projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

W dniu 22 czerwca br. LGD – Przyjazne Mazowsze zorganizowała ostatnie już konsultacje dla mieszkańców powiatu płońskiego (z wyłączeniem Miasta Płońska) dotyczące podziału dodatkowych środków finansowych, o jakie może ubiegać się LGD-PM  w ramach poddziałania 19.2. PROW 2014-2020. Proponowane zmiany opracowano na podstawie analizy dotychczasowego wdrażania LSR

, konsultacji ze społecznością lokalną, gospodarzami gmin i radą stowarzyszenia oraz ewaluacji on going. Dotyczą głównie planu działania wskazującego harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu oraz powiązania budżetu LSR z celami i przedsięwzięciami. Materiał do konsultacji został zamieszczony na naszej stronie oraz przesłany członkom LGD-PM. Na podstawie zebranych danych stwierdzono także konieczność przesunięcia wolnych środków z przedsięwzięć wykazujących najmniejsze zainteresowanie wśród mieszkańców obszaru na przedsięwzięcia, na które było największe zapotrzebowanie. Walne Zebranie Członków zaakceptowało projekt zmian w LSR. 

Wszystkim z Państwa serdecznie dziękujemy za cenne i pomocne uwagi, które wpłyną na jak najlepsze wykorzystanie środków finansowych Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność