Najnowsze

Wyróżnione

„Produkt lokalny Ekomarka” – podsumowanie warsztatów

 

slogan

Warsztaty „Produkt lokalny Ekomarka” odbyły się w dniach 7-8 sierpnia 2021r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Sielanka, w Pólce Raciąż. Szkolenie było realizowane w ramach międzynarodowego projektu współpracy „WIEŚ”, którego liderem jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy LGD, partnerem LGD-Przyjazne Mazowsze.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KGW i lokalnych stowarzyszeń z obszaru działania LGD-PM i SSSLGD. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia dotyczące kreacji i promocji produktów lokalnych. W części teoretycznej uczestnicy wysłuchali prezentacji obejmującej tematy takie jak m.in.: Produkty lokalne i regionalne i ich znaczenie w rozwoju turystyki wiejskiej, oferty producentów i promocji regionu; Kreowanie produktów regionalnych i lokalnych (promocja, sprzedaż), przykłady wykorzystania produktów  w tworzeniu ofert sprzedaży, certyfikacja produktów. W części praktycznej, kreacyjnej uczestnicy pracowali w grupach nad zagadnieniami, z którymi zapoznali się podczas prezentacji, takimi jak: Wybieramy dowolny produkt i określamy jego cechy, identyfikujemy wady i zalety, proponujemy sposoby jego ulepszenia, zamieniamy wady na zalety; Dokończ zdanie: w promocji produktu ważne jest….. i inne ćwiczenia. Zależało nam by uczestnicy pracując zespołowo przetwarzali nabytą wcześniej  wiedzę.  Ponadto podczas pracy w grupach i zapoznaniu się z regulaminem przyznawania certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze, wypełniali karty zgłoszenia. Po obiedzie uczestnicy poznali dobre praktyki dotyczące kreacji i promocji produktów lokalnych, gospodarze zaprezentowali ofertę Gospodarstwa Agroturystycznego oprowadzając gości po swoim terenie. Na zakończenie podsumowano spotkanie, przedstawiono wnioski i propozycje tematów kolejnych szkoleń.

 

   

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność