Najnowsze

Wyróżnione

Nagrody w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leader wręczone !!!

5 logotypów do KSOW bez stopki 2

W dniu 14 sierpnia 2021 r. podczas VIII Jarmarku Raciąskiego w Raciążu wręczyliśmy nagrody laureatom konkursu im.  Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera, którzy przybyli na uroczystość.

W imieniu LGD – Przyjazne Mazowsze,  z rąk  Prezesa Zarządu – Danuty Kucińskiej oraz Zastępcy Prezesa Zarządu – Agnieszki Matoblewskiej, nagrody odebrali:

W I Kategorii: Działania włączające osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy
II miejsce: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” za inicjatywę pt. Wiedza i Innowacje- I. Nagrodę finansową w wysokości 4 000 zł odebrała w imieniu Stowarzyszenia Prezes – Marzena Jastrzębska.

W II Kategorii: Działania  włączające młodzież do 26 roku życia

II miejsce:  Nagrodę finansową w wysokości 4 000 zł odebrał Michał Adamczyk za inicjatywę pt. Przyroda edukuje – niesamowity mikro i makro świat w zasięgu ręki!

W III Kategorii:  Działania  włączające seniorów powyżej 60 roku życia 
I miejsce: Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za inicjatywę pt. Rozwój aktywności społecznej poprzez włączenie kulturalne różnych grup wiekowych i społecznych. Nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł odebrała w imieniu Stowarzyszenia Prezes – Danuta Kantorowska.
II miejsce: Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach” w Jońcu za inicjatywę pt.  „Ocalić od zapomnienia" czyli przywracamy czasy świetności budynku wiejskiego w Soboklęszczu poprzez zwiększenie aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Nagrodę finansową w wysokości 4 000 zł odebrały: Magdalena Poświata – Prezes Stowarzyszenia oraz Anna Kowalska – Skarbnik. 
III miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie za inicjatywę pt. Muzyka łączy pokolenia i łagodzi obyczaje. Nagrodę finansową w wysokości 3 000 zł odebrał Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie - Kryspin Kadej.

W IV Kategorii: Inne działania włączające grupy defaworyzowane ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, płeć, niepełnosprawność
I miejsce: Nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł odebrała Katarzyna Bańkowska za inicjatywę pt.  Objazdowy Warsztat Kreatywny,
II miejsce: Nagrodę finansową w wysokości 4 000 zł odebrała Joanna Wlizło za inicjatywę pt. Tulette Osada Rękodzieła Artystycznego,
III miejsce: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” za inicjatywę pt. Szarlotkowa tradycja na Ziemi Chełmońskiego. Nagrodę finansową w wysokości 3 000 zł odebrała w imieniu Stowarzyszenia Prezes – Magdalena Podsiadły oraz pracownicy biura - Elwira Koprowska- Skalska i Katarzyna Sadecka-Giska.

Na zakończenie uroczystego wręczenia nagród laureaci podziękowali LGD- Przyjazne Mazowsze  za zorganizowanie ciekawego i wartościowego konkursu oraz możliwość uczestniczenia w nim. Te miłe słowa będą dla nas inspiracją do realizacji kolejnej edycji konkursu. 

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.lgdpm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=785:konkurs-im-stefana-czarnowskiego-o-tytul-inclusion-leadera-rozstrzygniety&catid=2:uncategorised&Itemid=102 oraz na FB https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4164424326987388&id=407122552717603

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu!!! Dziękujemy również  Dyrekcji  Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu za udostepnienie nam sceny podczas Jarmarku.

 

 

 

stopka 1

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność