Najnowsze

Wyróżnione

Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt współpracy pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (akronim Wieś).

slogan

 

W dniach 02-03.09.2021 r. w Lidzbarku odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt współpracy, realizowany w latach 2019 - 2021. Konferencję otworzył pan Andrzej Długołęcki – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy-LGD, który przywitał wszystkich uczestników, prelegentów oraz partnerów projektów.

  Następnie przedstawił prezentację na temat wymiany doświadczeń w zakresie aktywności społeczno- zawodowej mieszkańców. W kolejnej części spotkania Danuta Kucińska – Prezes LGD – Przyjazne Mazowsze omówiła niektóre działania zrealizowane w projekcie i podziękowała partnerom  za wspólną realizację projektu.  Zrealizowane w projekcie zadania prezentowali kolejni prelegenci: wyjazd studyjny młodzieży do Niemiec podsumował Pan Krzysztof Główczyński, uczestnik wizyty a wyjazd studyjny do Niemiec omówiła przedstawicielka Starosty Żuromińskiego Pani Marzena Szczepankowska. Podczas konferencji wystąpił również partner ze strony Niemiec, Pani Bogumiła Jaksch, burmistrz miasta Oebisfelde, która podsumowała działania w projekcie i podziękowała wszystkim za współpracę.

Na zakończenie odbyła się dyskusja podsumowująca projekt, głos zabrał między innymi Burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski, który zwrócił uwagę na dobre praktyki poznane podczas wizyty u partnera z Niemiec, które warto byłoby przenieść na nasz obszar. Po południu uczestnicy konferencji zwiedzali obiekty sfinansowane z funduszy unijnych: Promenadę Lidzbarską oraz strzelnicę. 

W drugim dniu konferencji odbyła się wizyta studyjna do Wioski Garncarskiej niedaleko Nidzicy, uczestnicy zwiedzili ogród botaniczny i brali udział w  warsztatach garncarskich.

Dziękujemy partnerom za wspólną realizację projektu i uczestnikom za aktywny w nim udział.

 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania, partnerem Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling".

Projekt pt. „WYMIANA DOŚWIADCZEŃ , INTEGRACJA, EDUKACJA, ŚRODOWISKO NATURALNE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność