Najnowsze

Wyróżnione

Inclusion Leader – podsumowanie projektu Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

loga slogan

 

Inspiracją do napisania projektu Inclusion-Leader była postać Stefana Czarnowskiego, wybitnego polskiego socjologa pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim, jego dzieło jest naszym zasobem i drogowskazem. Realizując projekt chcieliśmy zidentyfikować i pokazać innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane przez LGD na rzecz włączania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wiele grup realizuje ciekawe i skuteczne  inicjatywy i warto się tym dzielić z innymi. Dlatego celem naszego projektu było zgromadzenie i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez organizację konkursu im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera i opracowanie publikacji obejmującej wybrane dobre praktyki. Zależało nam szczególnie na włączeniu do procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju tych osób, grup, które są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy, pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, wiek, płeć, niepełnosprawność. 

 

W ramach projektu ogłosiliśmy konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera. Konkurs skierowany był do lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego. Zgłoszenia można było składać w 4 kategoriach: I. Działania włączające osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy, II. Działania włączające młodzież do 26 roku życia, III. Działania włączające seniorów powyżej 60 roku życia, IV. Inne działania włączające grupy defaworyzowane ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, płeć, niepełnosprawność. 

By zachęcić uczestników przyjęliśmy prostą formułę zgłoszenia na konkurs, rozszerzyliśmy grupę docelową o beneficjentów LGD i zaplanowaliśmy bardzo atrakcyjne nagrody: 3 główne w każdej z 4 kategorii: I miejsce: 5000 zł, II miejsce: 4000 zł,  III miejsce: 3000 zł oraz wyróżnienia specjalne rzeczowe Starosty Powiatu Płońskiego i Wójta Gminy Załuski o wartości po 1000 zł. W terminie od 14 czerwca do 16 lipca 2021 r. do biura LGD-PM wpłynęło 20 wniosków.

 

W konkursie nagrody otrzymali:

 

I Kategoria:Działania włączające osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy

I miejsce: LGD „Korona Sądecka” (woj. małopolskie) za inicjatywę pt. Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej, 

II miejsce: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Wiedza i Innowacje-I,

III miejsce: LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (woj. małopolskie)za inicjatywę pt. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej (MULTICEL). 

 

II Kategoria: Działania  włączające młodzież do 26 roku życia 

I miejsce: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy razem” (woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Międzynarodowy projekt współpracy „Young Local Leaders  (Młodzi Lokalni Liderzy)”, 

II miejsce:  Michał Adamczyk (beneficjent LGD-Przyjazne Mazowsze -woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Przyroda edukuje – niesamowity mikro i makro świat w zasięgu ręki!, 

III miejsce: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński (woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. KORZENIE – rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. 

 

III Kategoria:  Działania  włączające seniorów powyżej 60 roku życia

I miejsce: Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu (beneficjent LGD-Przyjazne Mazowsze-woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Rozwój aktywności społecznej poprzez włączenie kulturalne różnych grup wiekowych i społecznych, 

II miejsce: Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach” w Jońcu (beneficjent LGD-Przyjazne Mazowsze-woj. mazowieckie)  za inicjatywę pt.  „Ocalić od zapomnienia" czyli przywracamy czasy świetności budynku wiejskiego w Soboklęszczu poprzez zwiększenie aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, 

III miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie (beneficjent LGD-Przyjazne Mazowsze-woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Muzyka łączy pokolenia i łagodzi obyczaje. 

 

IV Kategoria: Inne działania włączające grupy defaworyzowane ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, płeć, niepełnosprawność

I miejsce: Katarzyna Bańkowska (beneficjent LGD-Przyjazne Mazowsze-woj. mazowieckie) za inicjatywę pt.  Objazdowy Warsztat Kreatywny, 

II miejsce:  Joanna Wlizło (beneficjent Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania-woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Tulette Osada Rękodzieła Artystycznego,  

III miejsce: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” (woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Szarlotkowa tradycja na Ziemi Chełmońskiego. 

 

Nagrody specjalne rzeczowe Starosty Powiatu Płońskiego i Wójta Gminy Załuski: 

  1. Stowarzyszenie „Pluton Strzelecki w Załuskach” (beneficjent LGD-Przyjazne Mazowsze-woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Aktywizacja społeczności lokalnej, rozwój oferty turystycznej oraz promowanie obszaru LGD poprzez działania szkoleniowe na rzecz wzmacniania kapitału społecznego w zakresie proobronności oraz postaw społecznych i obywatelskichw kategorii II:Działania  włączające młodzież do 26 roku życia,

  2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” (woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Projekt grantowy pt. „Festyny integrujące wieś kurpiowską” w kategorii IV: Inne działania włączające grupy defaworyzowane ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, płeć, niepełnosprawność. 

 

Przyznane przez komisję nagrody zostały wręczone laureatom w dniu 14 sierpnia 2021 r. podczas VIII Jarmarku Raciąskiego. 

 

Nagrodzone i wyróżnione projekty zawierające inspirujące i ciekawe opisy rozwiązań włączających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, angażujących je do różnych inicjatyw oddolnych będą zamieszczone również we wspólnej publikacji w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz rozpowszechniane w kraju i UE. 

Projekt jest realizowany od czerwca do października 2021r. Budżet projektu wynosił ok. 63 000 zł. Operacja obejmowała zadania: promocję projektu, realizację konkursu o tytuł Inclusion Leadera, opracowanie publikacji pt. Inclusion Leader – poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów i jej popularyzację.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie dziękuje uczestnikom za udział
w konkursie oraz partnerom za współpracę przy realizacji projektu.

 

Partnerzy projektu: Powiat Płoński, Gmina Załuski, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

logo powiat płoński COA.svg logo cal logo załuski

 

 

stopka 2

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność