Najnowsze

Wyróżnione

Do pobrania

Lokalna Strategia Rozwoju (obowiązuje od 29 czerwca 2023) - Pobierz

Lokalna Strategia Rozwoju (obowiązuje od 15.02.2023 r.) - Pobierz

Lokalna Strategia Rozwoju (obowiązuje od czerwca 2021) - Pobierz

Lokalna Strategia Rozwoju - obowiązuje od 02.2021 r. - pobierz 

LSR marzec 2020 (obowiązuje od 13.03.2020 r.) - Pobierz

LSR październik 2019 (obowiązuje od 28.10.2019 r.) - Pobierz

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe - pobierz

 

 

 

Strategia LSR Czerwiec 2019 - pobierz 

Strategia LSR 2018 - pobierz 

Strategia LSR 2017 (obowiązuje do 12.06.2018) - pobierz 

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - pobierz 

 

Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązują od 07.01.2021 )- pobierz 

Procedura wyboru i oceny operacji - pobierz 

Procedura szybkiej ścieżki - pobierz 

Procedura wyboru i oceny operacji (obowiązuje do 12.06.2018) - pobierz 

 

Procedura zmiany kryteriów - pobierz 

 

Regulamin Rady 2014-2020 obowiązuje od 09.11.2017. pobierz 

Regulamin Rady 2014-2020 pobierz 

 

Harmonogram naborówpobierz
 

Plan komunikacji 2024 - pobierz  

Plan komunikacji 2023 - pobierz  

Plan komunikacji 2022 - pobierz  

Plan komunikacji 2021 - pobierz  

Plan komunikacji 2020 - pobierz  

Plan komunikacji 2019 - pobierz 

Plan komunikacji 2018pobierz 

Plan komunikacji 2017pobierz 

Plan komunikacji 2016pobierz 

 

Mini Przewodnikpobierz 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na swojej stronie internetowej listę pytań i odpowiedzi dotyczących poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w którym mogą Państwo zapoznać się z zagadnieniami poświęconymi m.in. wsparciu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych działań podejmowanych przez lokalne grupy działania.

Proponujemy skorzystać z linku do strony :  http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html;

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej - pobierz 

 

 

Dokumentacja konkursowa

 

Kryteria wyboru operacji (obowiązują od 15.02.2023 r.) - pobierz 

Kryteria wyboru operacji (obowiązują od 16.09.2021 r.) - pobierz 

Kryteria wyboru operacji (obowiązują od 07.01.2021) - pobierz 

Kryteria wyboru operacji (obowiązują od 13.03.2020 r.) - pobierz 

Kryteria wyboru operacjipobierz 

Kryteria wyboru operacji (obowiązuje do 12.06.2018) - pobierz 

 

Księga Identyfikacji Wizualnej

 

ARCHIWUM

 

OGÓLNE

Strategia LSR (styczeń 2014) - pobierz
Strategia LSR (luty 2013) - pobierz
Strategia LSR (czerwiec 2012) - pobierz
Strategia LSR (luty 2012) - pobierz
Strategia LSR (kwiecień 2011) - pobierz
Strategia LSR (grudzień 2010) - pobierz
Schemat wizji celów LSR (luty 2013) - pobierz
Schemat wizji celów LSR - pobierz
Schemat wizji celów LSR (czerwiec 2012) - pobierz

 

 

PUBLIKACJE DLA BENEFICJENTÓW

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw  - pobierz
Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej - pobierz
Małe Projekty - pobierz

 

WNIOSKI

Akty prawne
Rozporządzenie MRiRW z 9 marca 2012 - pobierz
Rozporządzenie MRiRW z 24 sierpnia - pobierz
Rozporządzenie MRiRW z 19 sierpnia - pobierz
Rozporządzenie MRiRW z 27 kwietnia - pobierz
Rozporządzenie MRiRW z 08 lipca - pobierz

Małe Projekty

Wnioski
Oświadczenie dla beneficjentów
Kryteria wyboru projektu

Odnowa i rozwój wsi

Wnioski
Oświadczenie dla beneficjentów
Kryteria wyboru projektu

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wnioski
Oświadczenie dla beneficjentów
Kryteria wyboru projektu

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wnioski
Oświadczenie dla beneficjentów
Kryteria wyboru projektu

KARTY WYBORU PROJEKTÓW

Obowiązują od naborów ogłoszonych po 8 lutym 2013
Małe projekty - pobierz
Mikroprzedsiębiorstwa - pobierz
Odnowa i rozwój wsi - pobierz
Różnicowanie - pobierz

 

Karta prezentacji projektu

pobierzMałe projekty - pobierz
Mikroprzedsiębiorstwa - pobierz
Odnowa i rozwój wsi - pobierz
Różnicowanie - pobierz

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Obowiązują od naborów ogłoszonych po 8 lutym 2013
Małe projekty - pobierz
Mikroprzedsiębiorstwa - pobierz
Odnowa i rozwój wsi - pobierz
Różnicowanie - pobierz

Małe projekty - pobierz
Mikroprzedsiębiorstwa - pobierz
Odnowa i rozwój wsi - pobierz
Różnicowanie - pobierz

Publikacje Leader PROW 2007-2013

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 - pobierz
Podejście Leader w ramach PROW na lata 2007-2013 - pobierz
Przewodnik po projektach współpracy Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 - pobierz
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 - pobierz
Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 - pobierz
Leader Approach under the Rural Development Programme 2007-2013 - pobierz
The guide to coorpetation projects in Poland under axis RDP 2007-2013 - pobierz

 

ANKIETY

Pismo przewodnie w sprawie ankiety monitorującej - pobierz
Ankieta monitorująca - pobierz
Ankieta monitorująca UM - małe projekty - pobierz

Ankieta beneficjenta - pobierz

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność