Najnowsze

Wyróżnione

Relacja ze szkolenia online z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

 

W dniu 8 grudnia 2021 r. Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zorganizowała szkolenie online pt. „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ . Spotkanie było skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru działania LGD-Przyjazne Mazowsze.


Szkolenie prowadziła Pani Ewelina Gościcka, pracownik biura LGD – PM. Przedstawiono m.in. podstawowe zasady udzielania wsparcia, w tym limity środków w naborze, formy i wysokość dofinansowania. Omówiono ponadto procedury wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zasady opracowania biznesplanu oraz kryteria wyboru operacji. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób.
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły licznie zadawane pytania w trakcie spotkania jak również na czacie, gdzie pracownicy biura na bieżąco udzielali odpowiedzi.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu i życzymy owocnej pracy przy pisaniu wniosków o przyznanie pomocy.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z opracowanego przez nas Poradnika dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej dostępnego pod linkiem: https://www.lgdpm.pl/index.php…

Formularz wniosku, biznesplan i instrukcje do ich wypełnienia dostępne są pod linkiem:
https://mazowieckie.ksow.pl/…/ii-operacje-w-zakresie-podejm…

Szczegółowe informacje podamy Państwu po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez UM limitu środków i terminu naboru wniosków.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność