Najnowsze

Wyróżnione

LGD – Przyjazne Mazowsze przyznała ponad milion złotych na realizację nowych projektów z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej‼

 

LGD – Przyjazne Mazowsze w dniach 17 -31 stycznia 2022 przeprowadziła nabór wniosków i przyznała kolejne środki finansowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W okresie trwania naboru stowarzyszenia i gminy z powiatu płońskiego złożyły 10 wniosków na rzecz rozwoju i budowy obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej. Wartość przyznanego wsparcia wyniosła 1 168 129,89 zł.

 

Operacje wybrane dla naboru Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza

- Gmina Joniec – Remont pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją stropodachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Soboklęszcz. Wartość operacji: 240 643,67 zł. Budżet LSR: 116 402,64 zł.

- Gmina Naruszewo - Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Naruszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego. Wartość operacji: 139 220,02 zł. Budżet LSR: 116 402,64 zł.

- Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlinie - Remont pokrycia dachowego gminnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Siedlin. Wartość operacji: 116 403,00 zł. Budżet LSR: 116 403,00 zł.

- Towarzystwo Przyjaciół Załusk - Adaptacja lokalu, zlokalizowanego w budynku na działce 70/18 w Załuskach, dla potrzeb lokalnej społeczności. Wartość operacji: 127 000,00 zł. Budżet LSR: 127 000 zł.

- Gmina Dzierzążnia - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie. Wartość operacji: 116 403,45 zł. Budżet LSR: 116 402,64 zł.

- Ludowy Klub Sportowy "Błękitni Raciąż"  - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Raciążu. Wartość operacji: 119 855,76 zł. Budżet LSR: 116 355,76 zł.

- Gmina Baboszewo - Przebudowa placu zabaw w Baboszewie.. Wartość operacji: 155 913,50 zł. Budżet LSR: 116 403,46 zł.

- Gmina Raciąż - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ew. 88/1 w miejscowości Druchowo.. Wartość operacji: 110 000 zł. Budżet LSR: 110 000,00 zł

- Miasto i Gmina Nowe Miasto - Budowa toru rowerowego typu pumptrack. Wartość operacji: 119 855,76 zł. Budżet LSR: 116 403,46 zł.

- Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą - Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie oświetlenia parkowego przy ul. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą. Wartość operacji: 116 403,45 zł. Budżet LSR: 116 356,29 zł.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność