Najnowsze

Wyróżnione

Powstanie inkubator przetwórstwa lokalnego na terenie powiatu płońskiego!

LGD – Przyjazne Mazowsze w dniach 17 -31 stycznia 2022 przeprowadziła nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Do biura wpłynął wniosek pt.: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie Czerwińska nad Wisłą.

O dofinansowanie w wysokości 500 000 zł ubiega się Dom zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą. Rzymskokatolicka Parafia Zwiastowania NMP w Czerwińsku przeznaczyła budynek o powierzchni ponad 150 m2 na działalność inkubatora.

Zakład przetwórczy będzie udostępniany lokalnym rolnikom, mieszkańcom, organizacjom lokalnym oraz małym , w tym jednoosobowym podmiotom gospodarczym. Będą oni mogli przetwarzać w nich produkty rolne pochodzące z własnych gospodarstw i legalnie wprowadzać je na rynek. Towarzystwo Salezjańskie nie planuje prowadzić działalności gospodarczej, będą pobierane jedynie opłaty na pokrycie kosztów. 

 

Usługi, które będzie realizował inkubator:

- wynajem linii produkcyjnej do produkcji soków

- wynajem  linii produkcyjnej do produkcji dżemów, konfitur, powideł, kompotów

- wynajem linii produkcyjnej do produkcji przetworów warzywnych takich jak kiszonki, sałatki  warzywne i warzywa w zalewach octowych itp.

- wynajem linii produkcyjnej do garmażerki

- wynajem linii produkcyjnej do olejów zimnotłoczonych

- wynajem linii produkcyjnej do płatków zbożowych

- wynajem linii produkcyjnej do suszenia owoców

- przetwarzanie produktów przez pracownika inkubatora w zakresie linii produkcyjnej do produkcji soków

- przetwarzanie produktów przez pracownika inkubatora w zakresie linii produkcyjnej do produkcji dżemów, konfitur, powideł, kompotów

 

Gratulujemy autorom projektu pomysłu i inicjatywy, tym bardziej że na terenie kraju jest tylko kilka inkubatorów przetwórstwa. Jest to duże przedsięwzięcie która stwarza warunki do rozwój lokalnego przetwórstwa i możliwości wykorzystania rolniczego potencjału naszego regionu.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność