Najnowsze

Wyróżnione

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w nowej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027, w ramach programu Fundusze UE dla Mazowsza.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wdrażaniu instrumentu pn. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność na Mazowszu w formule pośredniej (hybrydowej) w nowej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027, w ramach programu Fundusze UE dla Mazowsza.

„Koncepcja wdrażania instrumentu RLKS na Mazowszu” przygotowana przez  Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich uwzględnia zmiany wprowadzone po konsultacjach z mazowieckimi LGD.  W dokumencie przedłożonym przez Departament zawarto propozycję obszarów (edukacja, włączanie społeczne, kultura i turystyka) z Programu Regionalnego FEM 2021-2027 do realizacji przez mazowieckie LGD, w formule grantowej lub operacji własnej. Będą to dla nas dodatkowe środki poza PROW na lata 2021 -2027.

Na podstawie wypełnionego przez Gminy formularza oraz uzgodnień podczas spotkania z Gospodarzami Gmin z naszego obszaru w dniu 10 marca br.określiliśmy obszary tematyczne i orientacyjną wartość projektów oraz całościowe zapotrzebowanie na fundusze w ramach FEM 2021-2027.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność